Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

Pytanie:

"Dziedziczę po bracie jako jedyny spadkobierca na mocy testamentu. Spadek jest kłopotliwy - udział w nieruchomości (część bliżniaka), w której mieszkają była żona i ich synowie. Po rozwodzie nie przeprowadzono też podziału majątku. Jeżeli nie odrzucę testamentu, czy istnieje taka możliwość, aby zachowek był zrealizowany w postaci prawa do nieruchomości, czy zachowek to zawsze wartość pieniężna w postaci gotówki? "

Odpowiedź prawnika: Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że skoro nie doszło do podziału majątku małżeńskiego po Pana zmarłym bracie, to nie można stwierdzić, iż mieszkanie zamieszkiwane przez jego byłą żonę z całą pewnością jest spadkiem. Z powyższego wynika, iż może Pan być pewnien tylko tego, że dziedziczy Pan ogół praw i obowiązków po swoim zmarłym bracie. Być może, iż po orzeczeniu sądu o podziale majątku małżeńskiego skład spadku zmieni się. Poza tym proszę pamiętać, iż ewentualne prawo do zachowku mieliby tu synowie Pana brata. Roszczenie o zachowek mogliby więc oni skierować do Pana, gdyż to oni jako spadkobiercy ustawowi zostali wspomnianym testamentem wykluczeni od dziedziczenia. Zakładamy, iż w pytaniu chodzi o ewentualne odrzucenie spadku, a nie odrzucenie testamentu (w prawie nie ma takiego pojęcia jak odrzucenie testamentu). Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 1020) spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Jeżeli więc Pan odrzuci spadek, to nie będzie Pan miał także roszczenia o zachowek. Sam zachowek natomiast to roszczenie osoby uprawnionej do spadkobiercy o wydanie należnego zachowku. Jest to pewien ułamek udziału, tak więc zazwyczaj jego wydanie to nic innego jak zapłata odpowiedniej kwoty.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika