Odzyskanie tytułu wykonawczego od komornika

Pytanie:

Złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik wezwał mnie do uiszczenia zaliczki na wydatki. Jest ona zawyżona (zawiera opłaty za kontakty z instytucjami, o które nie wnioskowałem i nie są one konieczne). Nie mogę się dodzwonić do kancelarii i mam wrażenie, że bardziej są zainteresowani wyciąganiem zaliczek a nie egzekucją. Chciałbym odzyskać tytuł wykonawczy i skierować sprawę do innego komornika. Jaka w tym przypadku jest procedura, która wiązałaby się z najmniejszymi kosztami po mojej stronie?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odzyskanie tytułu wykonawczego od komornika

Dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel i może on w każdym momencie złożyć wniosek o umorzenie postępowania, który komornik musi uwzględnić - jeśli wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek wierzyciela, nie zaś z urzędu lub na żądanie organu (art 825 pkt 1 k.p.c.).

Zgodnie z wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r, sygn. akt P18/05, komornik może ściągać wynagrodzenie od dłużnika, tylko w przypadku skuteczności egzekucji. Oznacza to, iż w przypadku złożenia wniosku przez wierzyciela o umorzenie postępowania przed wyegzekwowaniem chociażby części świadczenia przez komornika, komornik nie będzie mógł egzekwować wynagrodzenia także od dłużnika.

W przypadku złożenia przez Pana wniosku o umorzenie postępowania, nie zostanie Pan obciążony żadnymi kosztami, bezprzedmiotowy stanie się także obowiązek uiszczenia zaliczki na wydatki komornika. Jeżeli do chwili złożenia wniosku komornik nie wyegzekwował świadczenia, nie obciąży on kosztami swojego wynagrodzenia także dłużnika.

Po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi.  (art. 816 kpc)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: