Pomost na bagnie a pozwolenie wodnoprawne

Pytanie:

"Jestem dzierżawcą jeziora. Moja nieruchomość przylega do brzegu tego jeziora, jednak nie mam bezpośredniego dostępu do otwartej wody, ponieważ cały brzeg pokryty jest kilkudziesięciometrowej szerokości głębokim bagnem. Bagno to znajduje się (w sensie geodezyjnym) poza linią brzegową jeziora - na moim gruncie. Po podpisaniu umowy dzierżawy (2002 r.), w najwęższym miejscu bagna (18 metrów) wybudowałem drewniany pomost (18 x 0,7 m), znajdujący się całkowicie poza linią brzegową jeziora, umożliwiający dojście do brzegu nad ww. bagnem. Podkreślam, że pomost nie wchodzi na lustro wody. W wyniku "sąsiedzkiego" zawiadomienia w 2006 r. odbyła się kontrola wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który twierdzi, że na wykonanie takiego przejścia nad bagnem powinienem mieć pozwolenie wodnoprawne. Ja twierdzę, że takiego pozwolenia nie musiałem mieć, bo pomost umożliwia wyłącznie dojście do niedostępnego brzegu jeziora i nie ma nic wspólnego z korzystaniem z wody. Poza tym w omawianym okresie obowiązywał art. 124 pkt 7 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym na rybackie korzystanie z wód śródlądowych nie było wymagane pozwolenie wodnoprawne. Czy mam rację?"

Odpowiedź prawnika: Pomost na bagnie a pozwolenie wodnoprawne

W powołanym w pytaniu przepisie mowa jest o rybackim korzystaniu ze śródlądowych wód powierzchniowych, na które to nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Wydaje się jednak, iż w przedstawionej sytuacji nie chodzi jednak o rybackie korzystanie, lecz o budowę urządzenia wodnego. Przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, m.in. mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska. Zgodnie z prawem wodnym pozwolenie wodnoprawne  wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Wyjątkiem od tej zasady jest jedynie wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika