Przetwarzanie danych osobowych

Pytanie:

"Zaistnienie jakich okoliczności umożliwia przetwarzanie danych osobowych?"

Odpowiedź prawnika: Przetwarzanie danych osobowych

Do przetwarzania danych osobowych wymagana jest specjalna delegacja ustawowa:

Art. 1. 1 ustawy o ochronie danych osobowych: każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.

Na fakt, że ochrona danych osobowych (rozumiana jako zakaz ich przetwarzania) nie ma charakteru absolutnego wskazano w wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r. (II SA/Wa 229/2008): „Z art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych wynika, iż przysługujące każdemu prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych nie ma charakteru absolutnego, bowiem przetwarzanie danych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą”.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika