Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

Pytanie:

Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe terminy, aby dostosować się do norm przewidzianych w ustawie prawo budowlane?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.  

W drzwiach, o których mowa wyżej, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać 0,02 m.

Szczególne uregulowania dotyczą drzwi do WC ogólnodostępnych; i tak, drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m (nieogólnodostępne) i szerokość 0,9 m i wysokość 2 m (ogólnodostępne) w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.  W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne