Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny?

Pytanie:

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny i w jakich przypadkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.8.2016

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny?

Kodeks karny wykonawczy regulujący kwestie dotyczące wykonania kar (w tym grzywien) i przewiduje możliwość umorzenia grzywny. Art. 51 tego kodeksu stanowi: " Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo - również w całości; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.". To czy konkretny przypadek jest takim szczególnie uzasadnionym przypadkiem ocenia sam sąd. Sąd Apelacyjny w Krakowie (wyrok z dnia 31 maja 2004 r., sygn. II AKzw 326/2004) podkreślił, że możliwość umorzenia grzywny rozważa się dopiero, gdy skazany grzywny nie zapłacił ani nie ściągnięto jej przymusowo, ani nie było możliwe lub celowe wykonanie grzywny w formach zastępczych

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: