Ustalenie przeznaczenia terenu

Pytanie:

Jakim aktem następuję ustalenie przeznaczenia terenu?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie przeznaczenia terenu

Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej art. 4 ust.1 co do zasady ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Od powyższej zasady istnieją oczywiście wyjątki, które znajdą zastosowanie w sytuacji, gdy w odniesieniu do danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Takim wypadku właściwy organ, w zależności od planowanej na danym terenie inwestycji, wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne