Zakup komputera z oprogramowaniem

Pytanie:

Kupiłem komputer z zainstalowanym Windowsem. Posiadam dyskietkę instalacyjną, a na obudowie komputera jest przyklejona nalepka z hologramem i numerem licencji tego egzemplarza Windowsa. Czy mam prawo używać tego Windowsa czy muszę kupić nowego? Czy mogę kupić ten program od kogoś, kto kupił go wcześniej w sklepie?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.4.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup komputera z oprogramowaniem

Jeżeli klient zakupił komputer wraz z oprogramowaniem, może używać tego oprogramowania na podstawie licencji, która powinna być dołączona do zakupionego pakietu. Zakres korzystania z oprogramowania powinien być ustalony w licencji. Problemem może być natomiast prawo licencjobiorcy do przeniesienia uprawnień z licencji na osoby trzecie. Jeżeli jest to licencja wyłączna - praw tych nie mozna przenieść. Zasadnicze znaczenie będą tu miały postanowienia licencji. Korzystanie z oprogramowania, do którego prawo posiadają osoby trzecie uzależnione jest od treści licencji, na podstawie których osoby te korzystają z oprogramowania. Tu sytuacja jest analogiczna jak w przypadku, gdyby sam klient chciał przenieść prawo z licencji na osoby trzecie. Jeżeli licencja, na podstawie której osoby trzecie korzystają z oprogramowania jest wyłączna, nie mają oni prawa przenieść prawa do korzystania z tego programu na klienta.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: