Zakup wzorów próbek dla kontahenta

Pytanie:

"Spółka zakupiła wzory wyrobów, szamponów, które prezentowane są jako możliwości produkcyjne firmy (chodzi o wzory opakowań, a nie ich zawartości). Rzeczywista produkcja opakowań do odbywa się w Chinach. Jednak aby usprawnić obieg próbek, firma zdecydowała się na zakup kilkudziesięciu szamponów w kraju i w ten sposób może omówić i przedyskutować ewentualne zmiany we wzornictwie dla nowego kontrahenta. Czy taki zakup można w 100% rozliczyć jako koszty podatkowe? Czy można rozliczyć VAT naliczony od zakupu? Czy koniecznym jest wystawienie faktury wewnętrznej VAT i naliczyć podatek VAT należny?"

Odpowiedź prawnika: Zakup wzorów próbek dla kontahenta

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

W naszej ocenie wydatki na zakup przedmiotowych szamponów jest wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów. Ma on na celu zaprezentowanie ich jako możliwości produkcyjnych firmy, a w konsekwencji usprawnienia rozmów z nowym kontrahentem na temat ewentualnych zmian we wzornictwie. Może to przyspieszyć realizację nowego kontraktu, a w konsekwencji szybsze uzyskanie przychodów przez Spółkę.

Jednocześnie uważamy, że wydatki na przedmiotowe szampony nie są wydatkami na reprezentację i reklamę, a więc tym bardziej – na reprezentację i reklamę limitowaną. A zatem są one kosztami uzyskania Spółki w pełnej wysokości.

Jednocześnie Spółce na zasadach ogólnych przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych szamponów. Ich nabycie związane jest bowiem ze sprzedażą opodatkowaną Spółki, a w konsekwencji uznać należy, że zostały wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez Spółkę (por. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Jeśli chodzi o konieczność naliczenia podatku VAT należnego do zależy to od sposobu zadysponowania przedmiotowymi szamponami. Do opodatkowania takiego dojdzie wówczas, gdy zostaną one przekazane lub zużyte na cele niezwiązane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem (np. zostaną rozdane pracownikom Spółki) – por. art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika