Zapomniane delegacje

Pytanie:

"W spółce z o.o. delegacje pracowników dotyczące wyjazdów z 2006 r. nie zostały, przez pomyłkę, zagubienie, zaksięgowane i wypłacone w 2006 r. Czy można je zaksięgować i wypłacić pracownikowi teraz?"

Odpowiedź prawnika: Zapomniane delegacje

Zgodnie z art. 77 ze zn. 5 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Zatem świadczenia zaległe (w tym delegacje), mimo iż z jakichś względów nie zostały wypłacone w ubiegłym roku, jako należności wymagalne i nieprzedawnione mogą być wypłacone w bieżącym roku. W takim wypadku pracodawca powinien też mieć możliwość ich zaksięgowania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika