Zatrzymanie rzeczy

Pytanie:

Firma komputerowa należy do dwóch wspólników, każdy posiada 50% udziałów. Czy w przypadku zarekwirowania przez Policję dowodów rzeczowych (komputerów na których znaleziono nielegalne oprogramowanie), a przeszukania dokonano bez nakazu prokuratorskiego, należy dostarczyć taki nakaz w ciągu 7 dni obu wspólnikom firmy komputerowej czy wystarczy jednemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.1.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrzymanie rzeczy

Zgodnie z art. 217 kodeksu postępowania karnego, nakaz prokuratorski lub sądowy o odebraniu rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody dostarcza się osobie, która w chwili odebrania była posiadaczem tych rzeczy. Jeżeli posiadaczem rzeczy w chwili jej odebrania była spółka (udziały sugerują spółkę z.o.o.), nakaz powinien zostać skierowany do osoby będącej reprezentantem spółki, czyli do członka zarządu lub prokurenta, jeżeli taki jest ustanowiony.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne