Zezwolenie na instalację urządzenia RTG

Pytanie:

Czy na instalację aparatury RTG w gabinecie wymagane jest posiadanie zezwolenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na instalację urządzenia RTG

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z ustawą prawo atomowe wykorzystywane aparatury rentgenowskiej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymaga posiadania zezwolenia na stosowanie aparatu rentgenowskiego i zezwolenia na uruchomienie pracowni rtg. Aby uzyskać powołane zezwolenie należy uprzednio między innymi opracować/uzyskać:

. projekt pracowni rtg wraz z obliczeniami osłon stałych przed promieniowaniem X, . dokumentację aparatu rtg . wyniki pomiarów dozymetrycznych osłon stałych i na stanowiskach pracy.

Podkreślamy zatem, iż zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 5, 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. Nr 42, poz. 276), wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że jednostka organizacyjna ubiegająca się o wydanie zezwolenia złoży wniosek o wydanie zezwolenia na czas oznaczony. Zezwolenia dotyczy między innymi stomatologicznych aparatów rtg i pracowni w których mają być one stosowane.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Doradztwo prawne

28.9.2020 przez: -

BIURO RACHUNKOWE

25.7.2018 przez: -

Legitymacja prasowa

8.3.2017 przez: -