Biuletyn Skarbowy

24.2.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Na stronach Ministerstwa Finansów dostępny jest nowy numer Biuletynu Skarbowego - pobierz Nr 1 (81) 2009. A w nim: 

 • WPROWADZENIE

  • Główne zmiany przyjęte w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

 • SPECJALIŚCI O PODATKACH

  • Monika Cackowska-Kiwior - Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

  • Iwona Kocemba - Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

  • Urszula Dąbrowska - Zwolnienia od podatku dochodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych

 • WYJAŚNIENIA * INTERPRETACJE * ZALECENIA

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego przez oboje małżonków

  • Zasady opodatkowania i obowiązki ewidencyjne podatnika uzyskującego dochody z działów specjalnych produkcji rolnej

  • Podatek dochodowy od osób prawnych

  • Stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie ustalenia kosztu wytworzenia stanowiącego podstawę wartości początkowej środka trwałego

  • Stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji bądź napraw powypadkowych tramwajów i autobusów, o ile nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym

  • Stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych w kwestii rozliczania różnic kursowych w 2007 r.

  • Podatek akcyzowy

  • Sprzedaż samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce (AE 6 033/38/IRZ/08/6109)

  • Zwrot podatku akcyzowego a naruszenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w innym kraju (AE II/033/9/CCA/08/3628)

  • Podatki lokalne

  • Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych dopłat wspólników (PL/LM/834/23/BNJ/08/AP/336)

  • Opłata skarbowa od wydania zaświadczeń w sprawach rekompensat i odszkodowań PL/LM/835/66/BNJ/08/311)

  • Finanse Samorządu Terytorialnego

  • Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

   • dla podatnika mającego zakład zagraniczny 

   • dla podatników mających zakłady położone na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego

 • KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA - ODPOWIADA

 • ORZECZNICTWO SĄDOWE

  • Wyrok Sądu Administracyjnego - Zasady opodatkowania i obowiązki ewidencyjne podatnika uzyskującego dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (Wyrok NSA II FSK 183/07)

Źródło: www.mf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne