Czy referencje w zamówieniach publicznych mogą dotyczyć tylko prac wykonanych w Polsce?

4.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Rzeszowski Zakład Energetyczny zorganizował przetarg na wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego. Postawił w nim warunek, aby wykonawcy chcący ubiegać się o to zlecenie przedstawili co najmniej trzy referencje potwierdzające wdrożenie systemu na terenie Polski.

(...)Polska jest krajem członkowskim UE i nie może ograniczać dostępu do zamówień firmom z innych państw członkowskich. Dlatego nie można żądać od przedsiębiorców, aby przedstawiali referencje jedynie z prac wykonanych na terytorium Polski. Stanowi to naruszenie art. 7 prawa zamówień publicznych, w którym sformułowano nakaz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Rzeczpospolita 4.05.2006 r.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne