14.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Droższy wywóz śmieci

Odpady mają trafiać do sortowni i recyklingu, a nie na wysypisko. W efekcie za wywóz nieczystości zapłacimy ok. 20 proc. więcej

(...)Wzrost stawek Ministerstwo Środowiska tłumaczy także koniecznością wywiązania się z unijnych zobowiązań. Zgodnie z nimi znaczna cześć odpadów tzw. biodegradowalnych powinna być spalana, i to z odzyskiem energii.  

Rzeczpospolita 14.10.2008 r.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu „dzikich wysypisk”, których przybywa zamiast ubywać. Rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci (...)

Kto decyduje, ile płacimy za wywóz śmieci - opinia prawna

Kto decyduje, ile płacimy za wywóz śmieci - opinia prawna

Stan faktyczny Międzygminny Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w moim mieście każe mi płacić za wywóz i unieszkodliwienie odpadów z domu jednorodzinnego ryczałtem 4,99 zł od osoby zameldowanej. Czy muszę się na to zgodzić? Czy nie można płacić za faktycznie wywiezione śmieci? Przecież (...)

Zacznijmy segregować - wzrost cen za wywóz śmieci

Zacznijmy segregować - wzrost cen za wywóz śmieci

W 2008 roku za wywóz pojemników ze śmieciami sprzed jednorodzinnego domu zapłacimy rocznie nawet o 100 zł więcej niż do tej pory. Czteroosobowa rodzina mieszkająca w bloku w Warszawie na śmieci wyda zaś o ok. 150 zł więcej. Podwyżki mają zachęcić do segregowania odpadów. Pierwszego (...)

Większa odpowiedzialność za usuwanie odpadów

Większa odpowiedzialność za usuwanie odpadów

Gminom, właścicielom nieruchomości i przedsiębiorcom przybywa obowiązków związanych z usuwaniem śmieci, a sprawca wypadku płaci za unieszkodliwienie pozostałości po nim.   (...)Właściciele nieruchomości będą musieli zawrzeć pisemne umowy na wywóz śmieci lub szamba. Dzisiaj niektórzy (...)

Segregacja śmieci. Już wkrótce nowe zasady

Segregacja śmieci. Już wkrótce nowe zasady

Od 1 lipca będzie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina stanie się właścicielem wszystkich odpadów ze swojego terenu. Odpowiedzialność za wywóz śmieci spadnie zatem na nią. Każda gmina ma obowiązek poinformowania mieszkańców, jak segregować odpady. (...)

Wyższe opłaty za wywóz śmieci

Wyższe opłaty za wywóz śmieci

Góra śmieci nie zmaleje od tego, że składowanie niesegregowanych odpadków na wysypiskach będzie droższe. Wzrost od 1 stycznia opłat dla firm odbierających śmieci od mieszkańców odczują natomiast przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe (...)Rewolucję w selektywnej zbiórce odpadów miała (...)

Od stycznia nowy podatek od wywozu śmieci

Od stycznia nowy podatek od wywozu śmieci

Nowela ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która wchodzi w życie od przyszłego roku, spowoduje rewolucję na rynku odpadów. Nikt nie uniknie już płacenia za wywóz śmieci. Każdy miesięcznie będzie musiał płacić za to prawdopodobnie około 10 zł – (...)

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez NIK 27 gminach. Jednak analiza kosztów przeprowadzona w 18 gminach wykazała, że w dziewięciu z nich po wprowadzeniu nowego systemu wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w pięciu gminach (...)

Wywóz śmieci pójdzie w górę

Wywóz śmieci pójdzie w górę

Za wywóz śmieci zapłacimy w przyszłym roku o kilkanaście procent więcej – donosi Rzeczpospolita. Nowe stawki opłat za środowisko na rok 2011 przewidują zrównanie stawek za składowanie odpadów komunalnych z tymi, które wcześniej poddano segregacji. Rzeczpospolita (...)

Będą nowe przepisy o porządku i czystości w gminach

Będą nowe przepisy o porządku i czystości w gminach

W praktyce śmieci od mieszkańców odbierają prywatne firmy i wywożą je na wysypiska. (...)Projekt porządkuje też kwestie ważne dla mieszkańców. Dowodem wywiązania się z obowiązku przekazywania śmieci miałaby być pisemna umowa z firmą wywozową (dziś przepisy nie precyzują (...)

Gospodarka odpadami. Kto musi znakować worki?

Gospodarka odpadami. Kto musi znakować worki?

Wytwórcy odpadów komunalnych m.in. mieszkańcy, są zwolnieni ustawowo z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości. Projekt w sprawie (...)

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Stan faktyczny Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo obciążać właściciela lokalu użytkowego wyższymi kosztami (za sprzątanie, wywóz śmieci, fundusz remontowy, itp) niż ma to miejsce w przypadku lokali mieszkaniowych? Powyższy lokal (biuro) posiada bezpośrednie wejście z dworu - nie (...)

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. Opracowanie wytycznych związane jest (...)

Zmiana ustawy o odpadach

Zmiana ustawy o odpadach

Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie trybu i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Baza danych o produktach (...)

Zmiany w ustawie o odpadach

Zmiany w ustawie o odpadach

Zmiany w ustawie o odpadach dostosowują polskie prawo do unijnych przepisów, m.in. dyrektywy ws. odpadów, która daje państwom członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej. Nowe przepisy (...)

Elektrośmieci - co z wykazem zakładów ich przetwarzania?

Elektrośmieci - co z wykazem zakładów ich przetwarzania?

Ministerstwo Środowiska przypomina, że wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu za 2014 r. należy sporządzić na dotychczasowym wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu i (...)

Koncentracja spółek gospodarujących odpadami

Koncentracja spółek gospodarujących odpadami

Sita Polska może przejąć kontrolę nad Zakładem Usług Komunalnych USKOM z Mławy. Plan koncentracji, który w ocenie spółek ma zapewnić im stabilny rozwój, nie stanowi ograniczenia konkurencji na rynku Przejmujący - Sita Polska - zajmuje się gospodarowaniem odpadami oraz (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów (...)

Za odbieranie śmieci zapłacimy gminie

Za odbieranie śmieci zapłacimy gminie

Podatek śmieciowy dla samorządu zastąpi umowy z przedsiębiorcami na wywóz odpadów. Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o porządku i czystości w gminach – donosi Rzeczpospolita. Według dokumentu gminy w przetargu wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

Posiadam we wspólnocie mieszkaniowej 2 mieszkania. Jedno zajmuję ja z rodziną, a drugie zajmuje "mój" lokator (najemca). W umowie najmu lokatora wyliczona jest stawka czynszu + wysokość comiesięcznych (...)

Wywóz śmieci

Wywóz śmieci

Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej mówią mi że od 1 kwietnia (...)

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz śmieci komunalnych (...)

Wywóz nieczystości firma i dom

Wywóz nieczystości firma i dom

Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją rodziną - razem 4 osoby. Przy (...)

Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

Moja żona i moja teściowa są właścicielkami kilku mieszkań w kamienicy będącej od momentu zniesienia współwłasności wspólnotą. Poza wspomnianymi osobami pozostałe lokale w budynku są własnością (...)

Stawka VAT na refakturze

Stawka VAT na refakturze

Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego, w której jest zapis, że wynajmujący będzie fakturował na najemcę koszty m.in. wywozu śmieci. Jaką stawkę należy zastosować na refakturze, jeśli usługa (...)

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Zawarłam umowę najmu mieszkania. Należny z tego tytułu podatek opłacam ryczałtem. W umowie jest jasno określone, że czynsz najmu w ustalonej kwocie najemca płaci mi, a oprócz tego zobowiązany (...)

Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Jaka jest podstawa prawna dla spółdzielni mieszkaniowej, która chce zlecić Straży Miejskiej interwencję mającą na celu odholowanie pojazdu tarasującego dostęp do kontenerów na śmieci i wraków (...)

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest (...)

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

W grudniu kupiłem od gminy miejskiej lokal mieszkalny w budynku, w którym ilość lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi 7. Powstała w tym dniu tzw. mała wspólnota mieszkaniowa, której (...)

Opłata za używanie windy

Opłata za używanie windy

Zajmujemy w budynku typu wieżowiec lokal użytkowy położony na parterze. Wejście do naszego lokalu , gdzie prowadzimy działalność gospodarczą - biuro podróży, jest tylko od strony ulicy i jest (...)

Odsetki od zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Odsetki od zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd w dużej wspólnocie mieszkaniowej podjął decyzję o naliczaniu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej. Czy w związku z tym, że odsetki (...)

Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

Małżeństwo podarowało własny dom swojemu synowi, zachowując jedynie prawo do dożywotniego używania dwóch pokoi i kuchni. Obecnie stosunki rodzinne z synem bardzo się pogorszyły. Pomimo, że (...)

Wykluczenie ze spółdzielni a wysokość opłat

Wykluczenie ze spółdzielni a wysokość opłat

W listopadzie 2006 r. członek spółdzielni mieszkaniowej został wykluczony uchwałą rady nadzorczej. Mieszkanie ma status spółdzielczego lokatorskiego. W ustawowym terminie zaskarżył tę uchwałę (...)

Opłaty za używanie lokalu

Opłaty za używanie lokalu

Art. 11 ust.2 pkt.2 stanowi, że gdy lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze (...)

FORUM PRAWNE

Droższy wywóz śmieci !!

Droższy wywóz śmieci !! Już obecnie płaci się dużo za wywóz śmieci ale teraz szykują się jakieś mega podwyżki. O co w tym wszystkim chodzi? Podwyżka związana jest z likwidacją wysypisk (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

Opłaty w kamienicach

Opłaty w kamienicach Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące opłaty za wywóz śmieci. W mieszkaniu są zameldowane na stałe 4 osoby: ja, mój mąż, córka od początku studiów (1998) zamieszkała (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Wywóz nieczystości, śmieci

Wywóz nieczystości, śmieci W związku z tym że zakład oczyszczania miasta zaczął bezpodstawnie naliczać dodatkowe śmieci nie chcą się z tego rozliczyć mój tata chce rozwiązać umowę na wywóz (...)

Śmieci

Śmieci Witam, problem polega na tym że od 13 lat nie mieszkam w domu rodzinnym jakiś czas temu skontaktował się ze mną urząd skarbowy i nakazał spłacić dług za wywóz śmieci który nie płacili (...)

Witam, jestem najemcą lokalu od 1 miesiąca. Właściciel najmowanego lakalu nie ma podpisanej umowy

Witam, jestem najemcą lokalu od 1 miesiąca. Właściciel najmowanego lakalu nie ma podpisanej umowy Witam, jestem najemcą lokalu od 1 miesiąca. Właściciel najmowanego lakalu nie ma podpisanej umowy (...)

Czy TBS może zarabiać ponad 100 procent na wywozie śmieci?

Czy TBS może zarabiać ponad 100 procent na wywozie śmieci? Sprawa wygląda tak.Mieszkam w kamienicy w której zarządcą jest TBS.W kamienicy znajdują się 3 mieszkania przy czym moje jest wykupione (...)

kto jest obowiązany zarzeć umowe na wywóz śmieci zarządca nieruchomosci czy najemca?

kto jest obowiązany zarzeć umowe na wywóz śmieci zarządca nieruchomosci czy najemca? kto jest obowiązany zarzeć umowe na wywóz śmieci zarządca nieruchomosci czy najemca?

rosnące opłaty

rosnące opłaty Witam bardzo prosze o odpowiedz na pytanie wydawałoby sie proste ale jednak ja czegos nie rozumiem:) posiadam mieszkanie społdzielcze własnosciowe płace czynsz (który niestety (...)

Ustawa śmieciowa 2013 wchodzi w życie!!!!

Ustawa śmieciowa 2013 wchodzi w życie!!!! Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. (...)

Porady prawne