Inwestycje w sektorze naftowym

Rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, przygotowany przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, trafił do Sejmu.

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne

Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Polskie bezpieczeństwo energetyczne jest ważne, dlatego wprowadzamy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej w KPRM.

Porady prawne

Jak podkreślił, projekt ustawy jest kluczowym elementem działalności każdego państwa, które myśli strategicznie. - Bezpieczeństwo energetyczne jest dzisiaj prawie tak samo, jak bezpieczeństwo militarne, dlatego musimy stawiać na nowe rozwiązania, stąd rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu – mówił premier. Zapewnił również, że rząd będzie tworzyć stałe możliwości prawne sprzyjające różnicowaniu źródeł dostaw energii. - Ta ustawa pozwoli nie tylko na znaczne uproszczenie procesu legislacyjnego, procesu inwestycyjnego, ale także zapewni właściwy poziom odszkodowań dla osób, których grunty będą przejęte na poczet Skarbu Państwa w związku z realizacją tego rodzaju inwestycji – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Co przewiduje projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym?

W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na:

  • budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,
  • budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia,
  • budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś,
  • budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania.

Zgodnie z projektem ustawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Przewidziano także rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny, w szczególności:

  • wprowadzenie do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez wojewodę – decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do jej przygotowania i realizacji,
  • uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej,
  • określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzenie podstawy prawnej do nakładania kar w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny,
  • wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku wypłaty odpowiedniego odszkodowania,
  • zapewnienie inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przygotowania inwestycji.

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne