Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem.

Porady prawne

Co to jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są trzy rodzaje kas: kasy on-line, kasy z zapisem elektronicznym i kasy z zapisem papierowym. Kluczową różnicą między nimi jest sposób zapisu danych. Kasy starszego typu (kasy z zapisem elektronicznym lub papierowym) są stopniowo wycofywane z rynku. Jeśli kupujesz kasę powinieneś dostać: instrukcję obsługi kasy, książkę kasy, kartę kasy i deklarację o spełnieniu przez kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Kasy możesz również wynająć, wydzierżawić lub wziąć w leasing.

Kas fiskalnych powinni używać przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nie prowadzącym własnej firmy lub rolnikom ryczałtowym (czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia z VAT).

Nie masz obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeśli sprzedajesz towary lub usługiwyłącznie firmom, które ewidencjonują swoje przychody na podstawie wystawianych faktur.

Kiedy nie ma obowiązku używania kasy fiskalnej?

Kogo dotyczą zwolnienia

Część firm korzysta ze zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie może obejmować:

 • całą sprzedaż, której dotyczy obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy. To zwolnienie stosuje się, jeśli obrót ze sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą własnej firmy lub rolnikom ryczałtowym nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł.
 • wybrane kategorie towarów lub usług. To zwolnienie dotyczy sprzedaży towarów lub usług, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

Pamiętaj: zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej obowiązują do 31 grudnia 2021 r.

Kto nie może korzystać ze zwolnień?

Zwolnienia nie dotyczą przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania. Są to - na przykład - gaz płynny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, perfumy i wody toaletowe oraz usługi: przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, doradztwa podatkowego, świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.
Zobacz: art. 4 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  - lista towarów i usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi wymienione w rozporządzeniu, muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu.

Jak sprawdzić czy firma może korzystać ze zwolnienia?

Jeśli chcesz sprawdzić czy twoja firma, kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, musisz wziąć pod uwagę dodatkowe warunki. Są one inne dla przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż w poprzednim roku podatkowym i tych, którzy ją zaczęli w bieżącym roku podatkowym. Różne są także terminy wygaśnięcia konkretnych zwolnień.

Sprzedaż prowadzona w poprzednim roku podatkowym

Jeżeli prowadziłeś sprzedaż w poprzednim roku podatkowym i spełnisz jeden z dwóch warunków, nie musisz mieć kasy fiskalnej:

 • w poprzednim roku podatkowym twój obrót na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą własnej firmy lub rolników ryczałtowych nie przekroczył 20 000 zł i jednocześnie nie byłeś zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży lub nie przestałeś spełniać warunków do zwolnienia z tego obowiązku.
  Uwaga: zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 000 zł został przekroczony.
 • twoja firma sprzedaje towary lub usługi, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i zarówno w pierwszym, jak i w drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego (rozpatrywanych odrębnie) oraz w całym poprzednim roku podatkowym udział obrotu z tej sprzedaży w całkowitym obrocie ze sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym, był wyższy niż 80%.
  Uwaga: zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym z niego korzystasz, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%.

Sprzedaż rozpoczęta w bieżącym roku podatkowym 

Jeśli rozpoczynasz sprzedaż w bieżącym roku podatkowym i spełnisz jeden z dwóch warunków wymienionych poniżej, nie musisz mieć kasy fiskalnej:

 • przewidujesz, że obrót ze sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą własnej firmy oraz rolnikom ryczałtowym nie przekroczy kwoty 20 000 zł. Obrót wyliczasz w proporcji do okresu jego realizacji w danym roku podatkowym. Zobacz: Jak obliczyć obrót.
  Uwaga: zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 000 zł został przekroczony. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Przykład 1

Limit przekroczyłeś 5 maja 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. nie masz zwolnienia i musisz korzystać z kasy.

Przykład 2

Limit przekroczyłeś 30 czerwca 2019 r. Od 1 września 2019 r. nie masz zwolnienia i musisz korzystać z kasy.

 • po 31 grudnia 2018 r. zacząłeś sprzedawać towary lub usługi osobom fizycznym, które nie prowadzą własnej firmy oraz rolnikom ryczałtowym i przewidujesz, że przez pierwsze sześć miesięcy oraz za okres do końca roku (jeśli do końca roku pozostało  mniej niż sześć miesięcy) udział procentowy obrotu z tej sprzedaży w twoim całkowitym obrocie będzie wyższy niż 80%.
  Uwaga: zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym udział procentowy obrotu z tej sprzedaży w twoim całkowitym obrocie był równy albo niższy 80 %.  

Przykład 1

W 2019 r. rozpocząłeś prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych (sprzedaż tych usług zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej). Równolegle realizujesz sprzedaż, która  nie jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. twoje obroty  wynosiły 40 000 zł, w tym ze sprzedaży usług ubezpieczeniowych na rzecz osób prywatnych obrót wynosi 35 000 zł, w pozostałym zakresie - 5 000 zł. Oznacza to, że udział procentowy sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym twoim obrocie wynosi 88%. Zatem przekroczyłeś próg 80% i nie musisz używać kasy.

Przykład 2

Od sierpnia 2019 r. zaczynasz prowadzenie szkoły policealnej (sprzedaż tych usług jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej) na rzecz osób prywatnych i dodatkowo rozpoczynasz działalność, która nie jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania i przewidujesz, że do końca grudnia  udział procentowy obrotu z tytułu prowadzenia szkoły policealnej w twoim całkowitym obrocie wyniesie 85%, a pozostałe 15% będzie stanowiła działalność szkoły tańca. Nie musisz mieć kasy fiskalnej, ponieważ udział procentowy obrotu z tytułu sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej przekroczył próg 80%.

Jak obliczyć obrót?

Obrót to wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług. W przypadku przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, limit na kasę fiskalną ustala się w oparciu o wartość sprzedaży netto. Limit jest wyliczany proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

Przykład 1

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 stycznia 2018 r. Jego głównymi klientami są osoby fizyczne (nie prowadzące własnej firmy). Działalność została rozpoczęta od nowego roku, w związku z tym limit po przekroczeniu którego przedsiębiorca będzie zobowiązany do zainstalowania kasy wynosi 20 000 zł.

Przykład 2

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 grudnia 2018 r. Jego głównymi klientami są osoby fizyczne (nie prowadzące własnej firmy). Działalność została rozpoczęta w trakcie roku. Dlatego limit, po przekroczeniu którego przedsiębiorca będzie zobowiązany do zainstalowania kasy, należy ustalić proporcjonalnie, tj.:

20 000 zł x (31 dni pozostałych do końca roku/ 365 dni roku) = 1698,63 zł

Oznacza to, że przy obrocie w 2018 r. przekraczającym kwotę 1698,63 zł przedsiębiorca musiał zainstalować kasę fiskalną.

Kasy z zapisem elektronicznym lub papierowym

Kasy z zapisem elektronicznym

Te kasy pozwalają zapisać kopie drukowanych dokumentów na nośnikach danych (np. na karcie SD/SDHC). Nie mają możliwości połączenia się z Centralnym Repozytorium Kas. Możesz je kupić do 31 grudnia 2022 r. – tylko do tego czasu zachowuje moc potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że te kasy spełniają funkcje oraz kryteria i warunki techniczne (uzyskują je producenci lub importerzy kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii).

Kasy z zapisem papierowym

Te kasy drukują kopie generowanych dokumentów na tzw. drugiej rolce. Nie mają możliwości połączenia się z Centralnym Repozytorium Kas. Tych kas nie możesz już kupić – były dostępne na rynku do 31 sierpnia 2019 r. Jeśli obecnie używasz kasy z zapisem papierowym, możesz z niej korzystać tylko do momentu wyeksploatowania (np. zapełnienia pamięci fiskalnej kasy - nie będziesz mógł jej wyczyścić).  

Kasy on-line

Te kasy umożliwiają przesyłanie danych na zewnętrzne nośniki danych oraz ciągłe przesyłanie danych do systemu zwanego Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Prowadzi je Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W CRK są gromadzone paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia o kasie, informacje o przeglądach okresowych. Paragony emitowane przez kasę on-line mogą być przekazywane kupującemu w formie papierowej i elektronicznej. Jeśli masz taką kasę, nie musisz drukować dobowych raportów fiskalnych.

Część firm będzie miała obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z udziałem kas on-line.

Od 1 stycznia 2020 r. kasę on-line muszą mieć firmy, które:

 • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych. 

Od 1 stycznia 2021 r. kasę on-line muszą mieć firmy, które:

 • świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 lipca 2021 r. kasę on-line muszą mieć firmy, które świadczą usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Kiedy będziesz musiał mieć kasę on-line?

1 stycznia 20201 stycznia 20211 lipca 2021

zakłady mechaniki samochodowej (w tym też m.in. punkty wymiany opon i wulkanizacji)

stacje benzynowe

hotele i restauracje

składy węgla, brykietu, koksu

salony fryzjerskie i kosmetyczne

firmy budowlane

placówki medyczne

firmy świadczące usługi prawne (np. kancelarie)

firmy działające w branży poprawy kondycji fizycznej (np. fitness kluby i siłownie)

Wirtualne kasy fiskalne

1 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają stworzenie wirtualnych kas fiskalnych. W odróżnieniu od tradycyjnych kas fiskalnych, kasy wirtualne będą miały postać oprogramowania, które przedsiębiorca zainstaluje na tablecie, komputerze czy smartfonie. Przedsiębiorcy, którzy będą używać kasy wirtualnej na swoich tabletach czy komputerach, nie będą musieli kupować osobnego urządzenia.

Kasy wirtualne, tak jak kasy on-line, będą automatycznie przesyłać dane z ewidencji przedsiębiorcy do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. Dane, które w ten sposób zgromadzi szef KAS, będą wykorzystywane do analiz i kontroli, a to - według Ministerstwa Finansów – pomoże w zwalczaniu szarej strefy.

Przed dopuszczeniem do użytku, kasy wirtualne muszą przejść proces certyfikacji w Głównym Urzędzie Miar. Za ten proces, który może zająć od kilku do kilkunastu tygodni, odpowiadają producenci kas – najpierw, bazując na wytycznych Ministerstwa Finansów, muszą stworzyć odpowiednie oprogramowanie. Dopiero po potwierdzeniu przez Główny Urząd Miar, że oprogramowanie, czyli kasa wirtualna konkretnego producenta, spełnia wszystkie wymogi, przedsiębiorcy będą mogli kupić do niej dostęp i zacząć jej używać do rejestrowania swojej sprzedaży.

Ważne! Z kas wirtualnych będą mogli korzystać tylko przedsiębiorcy świadczący określone usługi. W pierwszej kolejności – już od 1 czerwca 2020 r., z wirtualnych kas fiskalnych mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą:

 • usługi przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • usługi wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0),
 • usługi związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0),
 • usługi transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0),
 • usługi transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0),
 • usługi transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0),
 • usługi transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0),
 • usługi transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10),
 • usługi transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0),
 • usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0),
 • usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0),
 • usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0),
 • usługi pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0),
 • usługi transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0),
 • usługi transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0),
 • usługi hotelarskie podobne usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10),
 • usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20),
 • usługi świadczone przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30),
 • pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90),
 • usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10),
 • pozostałe usługi gastronomiczne (PKWiU 56.29),
 • usługi przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30),
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 lipca 2020 r., z wirtualnych kas fiskalnych będą mogli przedsiębiorcy, którzy świadczą:

 • usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0),
 • usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0),
 • usługi przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21).

Uwaga! Do czasu potwierdzenia w procesie certyfikacji, że dana kasa spełnia wymogi, nie będzie faktycznej możliwości korzystania z kas wirtualnych.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga wynosi 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Zobacz jakie warunki musisz spełnic żeby dostać ulgę.

Kasy on-line

Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę on-line i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających VAT (czynni podatnicy VAT), jak i zwolnionych z tego obowiązku (bierni podatnicy VAT).

Otrzymasz ulgę, jeśli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

Kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Ulga na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przysługuje tylko, jeśli kasa została kupiona do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli kasa starego typu została kupiona po tym terminie - nie skorzystasz już z ulgi.

O ulgę możesz się ubiegać niezależnie od tego czy rozliczasz VAT (czynni podatnicy VAT), czy jesteś zwolniony z podatku VAT (bierni podatnicy VAT).

Zwrot ulgi za zakup kasy

Prawidłowe użytkowanie kasy wiąże się z określonymi obowiązkami. Jeśli ich nie dopełnisz lub przestaniesz używać kasy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży, będziesz musiał zwrócić ulgę na zakup kasy.

Stanie się tak, jeżeli:

 • przestaniesz używać kasy fiskalnej (np. zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych);
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną on-line, a Centralnym Repozytorium Kas;
 • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego). 

Pamiętaj: jeśli przed zamknięciem działalności twoja firma była zawieszona, ten czas nie jest wliczany do okresu 3 lat.

Przykład:

Firmę założyłeś w sierpniu 2015 r. i dostałeś wtedy ulgę na zakup kasy. W sierpniu 2016 r. zawiesiłeś działalność na dwa lata (tj. do lipca 2018 r.), którą następnie wznowiłeś do końca 2018 r. 1 stycznia 2019 r. postanowiłeś zlikwidować firmę. Czas faktycznego prowadzenia działalności (okres zawieszenia nie jest wliczony) wynosi mniej niż 3 lata, więc jesteś zobowiązany do zwrotu otrzymanej ulgi.

Jeśli chcesz zwrócić ulgę uzyskaną na zakup kasy należną kwotę wpłać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po:

 • miesiącu, w którym zakończyłeś działalność (jeżeli rozliczałeś podatek za okresy miesięczne),
 • kwartale, w którym w którym zakończyłeś działalność (jeżeli rozliczałeś podatek za okresy kwartalne).

Przykład 1

Od stycznia 2018 r. prowadzisz firmę i rozliczasz się z podatku VAT za okresy miesięczne. Kasę fiskalną o wartości 1200 zł kupiłeś w styczniu 2018 r. i dostałeś ulgę na jej zakup. W marcu 2019 r. postanowiłeś zamknąć swoją działalność, co wiązało się z likwidacją kasy fiskalnej. Ponieważ firmę prowadziłeś krócej niż 3 lata, powinieneś zwrócić do urzędu skarbowego ulgę, którą otrzymałeś na zakup kasy fiskalnej. Miałeś na to czas do 25 kwietnia 2019 r.

Przykład 2

Od sierpnia 2017 r. prowadzisz firmę i rozliczasz się z podatku VAT za okresy kwartalne. Kasę fiskalną o wartości 950 zł kupiłeś w styczniu 2018 r. i dostałeś ulgę na jej. W styczniu 2019 r. postanowiłeś zamknąć swoją działalność, co wiązało się z likwidacją kasy fiskalnej. Ponieważ firmę prowadziłeś krócej niż 3 lata, powinieneś zwrócić do urzędu skarbowego ulgę, którą otrzymałeś na zakup kasy fiskalnej. Miałeś na to czas do 25 lutego 2019 r.

Gdy jesteś zwolniony z podatku VAT, zwróć ulgę do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym skończyłeś prowadzić działalność.

Przykład

Od lutego 2018 r. prowadzisz firmę i jesteś zwolniony z obowiązku rozliczania podatku VAT. Kasę fiskalną o wartości 950 zł kupiłeś w lutym 2018 r. i dostałeś ulgę na jej zakup. 2 sierpnia 2019 r. postanowiłeś zamknąć swoją działalność, co wiązało się z likwidacją kasy fiskalnej. Ponieważ firmę prowadziłeś krócej niż 3 lata, powinieneś zwrócić do urzędu skarbowego ulgę, którą otrzymałeś na zakup kasy fiskalnej. Miałeś na to czas do 31 sierpnia 2019 r.

Jak rozpocząć pracę z kasą fiskalną?

Przed rozpoczęciem użytkowania kasy, bez względu na jej rodzaj musisz przeprowadzić fiskalizację i uzyskać numer ewidencyjny.

Fiskalizacja umożliwia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży i wystawianie paragonów. W pamięci kasy zostają wówczas zapisane jej dane identyfikujące. Fiskalizację przeprowadza upoważniony serwisant, który ma obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego danych dotyczących twojej kasy.

 • W przypadku kas on-line potwierdzeniem fiskalizacji jest wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji, który zostanie przesłany do Centralnego Repozytorium Kas (możesz go również wydrukować i dołączyć do książki kasy).
 • W przypadku kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii fiskalizacja jest potwierdzana wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Jego wydruk zostaje dołączony do książki kasy. Od tego momentu kasa ewidencjonuje w trybie fiskalnym każdą sprzedaż dokonaną przy jej użyciu.

Zakres upoważnienia serwisanta i to czy jest aktualne sprawdzisz w Wyszukiwarce uprawnień serwisantów. Jeśli w trakcie użytkowania zdecydowałeś się na zmianę serwisanta, to on musi poinformować o tym urząd skarbowy.

Numer ewidencyjny może być przydzielony na dwa sposoby, w zależności od rodzaju kasy:

 • W przypadku kas online zostanie przydzielony automatycznie, podczas fiskalizacji dokonanej przez serwisanta, który zgłosi cię do urzędu skarbowego i przekaże twoje dane identyfikacyjne do CRK. Następnie CRK prześle numer ewidencyjny twojej kasy. Przyznany numer zapisywany będzie w pamięci kasy wraz z twoim numerem NIP.W tym przypadku nie masz obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego.
 • W przypadku kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii dostaniesz go dopiero po zgłoszeniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego danych dotyczących kasy, czyli po rejestracji kasy. Zgłoszenia dokonaj w ciągu 7 dni od dokonania fiskalizacji, nawzorze zgłoszenia.

Jak zapoznać pracowników z zasadami używania kasy?

Przed rozpoczęciem ewidencjonowania zapoznaj wszystkie osoby, które prowadzą w twojej firmie sprzedaż na kasie fiskalnej z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego. Każda z tych osób zanim zacznie używać kasy, będzie musiała złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji.

Dokument potwierdzający zapoznanie się pracowników z zasadami prowadzenia ewidencji sporządzasz w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dajesz osobie prowadzącej ewidencję, drugi zostawiasz sobie. Nie musisz przekazywać tej informacji do urzędu skarbowego.

Najważniejsze obowiązki posiadacza kasy fiskalnej

Obowiązek Kasa on-line Kasa z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii
Stałe połączenie z internetem Kasa musi pracować w trybie on-line. Jeśli nie masz takiego połączenia, wystąp z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do CRK w określonych odstępach czasowych. Praca w trybie on-line nie jest wymagana
Wystawianie i wydawanie paragonów Masz obowiązek wystawiania w sposób czytelny paragonów fiskalnych z każdej sprzedaży i przekazywania ich kupującym.
Kontrola poprawności pracy kasy Sprawdzaj poprawność pracy kasy (np. prawidłowość nazw towarów i usług, stawek podatku), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, skontaktuj się z serwisantem.
Archiwizacja danych Wszystkie dane z kasy fiskalnej są przesyłane na bieżąco do Centralnego Repozytorium Kas i tam zapisywane. Nie ma obowiązku archiwizacji. Masz obowiązek przechowywania kopii każdego wydanego paragonu (w formie papierowej lub na karcie pamięci - w zależności od typu posiadanej kasy).
Raport dobowy i miesięczny

Raport dobowy - masz obowiązek wystawić go i wydrukować najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia. Kasy on-line są zwolnione z obowiązku drukowania.

Raport okresowy (miesięczny) - masz obowiązek wystawić go i wydrukować po zakończeniu miesiąca, w którym odbywała się sprzedaż - najpóźniej do 25. dnia następnego miesiąca.

Przeglądy techniczne kasy Co najmniej raz na 2 lata zrób przegląd kasy fiskalnej u serwisanta. Termin ten jest liczony od dnia fiskalizacji kasy lub ostatniego obowiązkowego przeglądu.
Przechowywanie książki kasy (dokumentacja książki kasy) Masz obowiązek przechowywać książkę kasy.
Wymiana pamięci kasy fiskalnej W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci kasy, wymień ją za pośrednictwem serwisanta i dokonaj ponownej fiskalizacji.

Książka kasy fiskalnej (książka serwisowa)

Książka kasy to ważny dokument, który dostaniesz kupując kasę i w którym powinna się znaleźć cała historia jej użytkowania. Dlatego książkę musisz na bieżąco uzupełniać i przechowywać tam, gdzie używasz kasy.

Do książki kasy wpisujesz miejsce użytkowania kasy i każdą jego zmianę. Powinieneś też odnotować sytuacje, kiedy musiałeś wezwać serwisanta (żądanie interwencji). Część informacji wpisuje sam serwisant, który odpowiada za fiskalizację, wszystkie naprawy, konserwację oraz przeglądy techniczne. Serwisant dokumentuje wymianę pamięci (fiskalnej i chronionej) oraz potwierdza przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.

W książce wymienione są wszystkie osoby upoważnione do przeprowadzenia serwisu– wpisuje je serwis główny (czyli producent kasy, jej importer lub firma przez nich upoważniona do prowadzenia serwisu głównego). Serwis główny wyda ci także duplikat książki kasy, jeśli ją zgubisz

Listę osób, które mają uprawnienia do prowadzenia serwisu kas, prowadzi Ministerstwo Finansów. Sprawdź, czy twój serwisant ma ważne uprawnienia do zajmowania się twoją kasą.

Pamiętaj: Jeśli będziesz miał kontrolę urzędu skarbowego, urzędnik może poprosić cię, żebyś okazał książkę kasy.

Przegląd techniczny kasy

Pamiętaj o wykonywaniu regularnych - co najmniej raz na 2 lata - przeglądów technicznych. Termin wykonania kolejnego przeglądu liczysz od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu. Serwisant powinien wykonać przegląd w ciągu trzech dni od twojego zgłoszenia.

Za brak wykonanego w terminie przeglądu grożą ci kary lub sankcje:

 • naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na ciebie karę pieniężną w wysokości 300 zł,
 • będziesz musiał zwrócić ulgę na zakup kasy – jeśli taką otrzymałeś (w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania).

Co zrobić w razie utraty kasy fiskalnej?

O utracie kasy niezwłocznie - w ciągu 5 dni od zdarzenia -  powiadom naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku kradzieży, zgłoś się na policję. Otrzymasz potwierdzenie złożenia zawiadomienia o kradzieży. Przedstaw je w urzędzie skarbowym, informując naczelnika o utracie kasy.

Jeśli odzyskasz kasę, będziesz musiał przeprowadzić przegląd techniczny przed jej ponownym użyciem. Poinformuj też urząd skarbowy o odzyskaniu kasy.

Awaria kasy fiskalnej

W przypadku awarii kasy, poinformuj o tym swojego serwisanta. Do prowadzenia dalszej ewidencji sprzedaży możesz wykorzystać kasę rezerwową, o ile ją posiadasz - nie masz takiego obowiązku. Kasa rezerwowa musi spełniać te same wymogi techniczne, co kasa podstawowa, a paragony muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje. W dniach i miesiącach, w których prowadziłeś sprzedaż na kasie rezerwowej, drukuj raporty dobowe i miesięczne.

Jeśli nie masz kasy rezerwowej, nie możesz dokonywać sprzedaży w czasie awarii.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności nie oznacza obowiązku likwidacji kasy. Musisz jednak dokonywać terminowych przeglądów technicznych i przechowywać książkę kasy. W czasie zawieszenia:

 • jeżeli nie dokonywałeś sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej, nie robisz raportów dobowych ani miesięcznych,
 • jeżeli sprzedasz osobie fizycznej lub rolnikowi ryczałtowemu przedmioty majątku firmy lub środki trwałe, to musisz zaewidencjonować tę transakcję na kasie fiskalnej i zrobić raport dzienny, a następnie miesięczny. W przypadku sprzedaży innym podmiotom (przedsiębiorcom) wystawiasz fakturę.

Jak zlikwidować kasę fiskalną?

Zamknięcie firmy wymaga zlikwidowania kasy fiskalnej, której używałeś do ewidencjonowania sprzedaży. W tym przypadku musisz zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym i przejść w tryb „tylko do odczytu”, odczytać zawartość pamięci kasy fiskalnej przy pomocy serwisanta oraz:

 • wystawić raport fiskalny dobowy (w przypadku kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii dodatkowo raport okresowy - miesięczny),
 • wystawić raport fiskalny rozliczeniowy i sporządzić z tej czynności protokół,
 • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z protokołem z odczytu zawartości pamięci fiskalnej i raport fiskalny rozliczeniowy, w ciągu pięciu dni od ich sporządzenia.

Ważne! Musisz zwrócić kwotę, którą wcześniej odliczyłeś lub którą zwrócił ci urząd skarbowy z tytułu zakupu kasy, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia używania kasy:

 • przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą,
 • nastąpi otwarcie likwidacji twojej firmy,
 • zostanie ogłoszona upadłość twojej firmy,
 • sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Podstawa prawna:

 

 

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Przedsiębiorca (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas (...)

e-handel - co z kasą fiskalną?

e-handel - co z kasą fiskalną?

Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając towary za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorca musi korzystać z kasy fiskalnej?Kto może korzystać ze zwolnień? Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy (...)

Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

Zwolnienie takie nie oznacza jednak, że przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej – trzeba ją zainstalować wtedy, gdy obroty przekroczą 40 tys. złotych. Wraz z nowym rokiem podwyższony zostanie próg, którego przekroczenie wiąże się z płaceniem podatku VAT. Wyniesie on 150 tys. złotych – wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. (...)

Kasa rejestrująca u fryzjera

Kasa rejestrująca u fryzjera

Od czerwca 2005 r. w każdym zakładzie fryzjerskim i gabinecie kosmetycznym pojawią się kasy rejestrujące. Z kolei już od 1 maja paragony fiskalne będą wydawać lakiernicy, krawcy, ślusarze, a nawet kominiarze. Kasy mogą pojawić się też w muzeach, cyrkach, a może i na stadionach - jeśli przygotowywane przez Ministerstwo Finansów rozporządzenie stanie się prawem. Na razie jest to (...)

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, przedłożony przez ministra finansów. Proponowane przepisy zakładają dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług (VAT). VAT stanowi bowiem (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził (...)

Kasy online wkrótce konieczne

Kasy online wkrótce konieczne

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online - przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

Prowadzisz bloga, sprzedajesz projekty graficzne, a może prowadzisz drobną sprzedaż przez internet? Jeśli zaczynasz to robić regularnie i w sposób zorganizowany, to zazwyczaj musisz zarejestrować działalność gospodarczą. Wyjątkiem od tej zasady jest tzw. działalność nierejestrowa. Działalność nierejestrowa (niewymagająca rejestracji w CEIDG) Jeśli prowadzi się drobną działalność (...)

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Czy każdy podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję?Nie. Obowiązku prowadzenia ewidencji nie mają podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku (którzy muszą jednak prowadzić ewidencję uproszczoną) oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione podmiotowo od podatku.Czy istnieje oficjalny wzór ewidencji?Nie, przepisy nie przewidują takiego wzoru. Przepisy ustawy VAT wskazują (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym  Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi (...)

Przepisy dotyczące przychodu ze sprzedaży nieruchomości sprzeczne z Konstytucją

Przepisy dotyczące przychodu ze sprzedaży nieruchomości sprzeczne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Mirosława Cz. dotyczącą opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.Mirosław Cz. sprzedał należącą do niego nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Za sprzedaż budynków wystawił fakturę VAT oraz wpłacił, określony w umowie sprzedaży, należny podatek od towarów i usług. Ponieważ sprzedaż (...)

Czy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji powinien być uwzględniony VAT?

Czy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji powinien być uwzględniony VAT?

W dniu 15 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem prawnym dotyczącym kwestii czy wymieniając sumę ulegającą podziałowi w planie podziału w myśl art. 1024 § 1 pkt 1 k.p.c. należy kwotę wpłaconą przez nabywcę nieruchomości pomniejszyć o kwotę podatku VAT w sprawach egzekucyjnych, w których dłużnik należał do podmiotów objętych tym podatkiem; czy też uwzględnić (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie usług transgranicznych, musisz ustalić miejsce świadczenia usług. To od niego zależy, w którym (...)

Wyrok ETS - skutki w podatku dochodowym

Wyrok ETS - skutki w podatku dochodowym

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi skutków w podatku dochodowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że podatnicy, którzy w związku z tym wyrokiem dokonają odliczenia podatku od towarów i usług poprzez dokonanie korekty rozliczenia w tym podatku, (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż zbycie ich poszczególnych składników. Ponieważ sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związane są z zamiarem połączenia sił dwu lub więcej przedsiębiorców, działających na tym samym rynku, w wyniku którego jedno z nich, lub nowe, przez nich utworzone, uzyska pozycję zagrażającą wolnej konkurencji. W określonych sytuacjach, ustawa nakazuje przedsiębiorcom zamierzającym połączyć swe siły do zgłoszenia (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja podatników „VAT czynnych” Rejestracja dla potrzeb podatku VAT ma podstawowe znaczenie dla każdego podatnika. Wykonanie obowiązku rejestracyjnego uprawnia m.in. do wystawiania faktur VAT oraz do odliczania podatku. Między podatnikami a organami podatkowymi najwięcej sporów odnośnie rejestracji toczy się właśnie o prawo do odliczenia podatku przez podatnika, który zapomniał (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień. Kto (...)

Kupić przedsiębiorstwo na raty

Kupić przedsiębiorstwo na raty

Nabycie przedsiębiorstwa może nastąpić w kilku następujących po sobie aktach kupna sprzedaży. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca. Zapadł on w sprawie Inergy Systems Poland sp. z o.o. przeciwko kancelariom doradczo-podatkowym Calan Ramolino Polska sp. oraz Deloitte & Touche sp. z o.o. Inergy Systems łączyła z pierwszą z kancelarii umowa o usługi z zakresu księgowości (...)

Wspólne przedsiębiorstwo a uczciwa konkurencja

Wspólne przedsiębiorstwo a uczciwa konkurencja

Moja firma wraz z dużym międzynarodowym koncernem zamierza utworzyć w Polsce spółkę, pozostającą pod wspólną kontrolą obu wspólników. Spółka będzie nabywała materiały do produkcji wyłącznie od nich i im też będzie sprzedawała całość produkcji. (...)Mamy tu do czynienia z tzw. wspólnym przedsiębiorstwem o niepełnym zakresie funkcji (non full-function joint venture) w rozumieniu (...)

Małe przedsiębiorstwo mały zarobek

Małe przedsiębiorstwo mały zarobek

Najmniej płacą mikroprzedsiębiorstwa – wynika z badań portalu Wynagrodzenia.pl. W dużych firmach można liczyć na ekstradodatki. Tam, gdzie jest do dziewięciu pracowników, pensje to zwykle 1,7 tys. zł. Wynagrodzenia rosną aż do 3,2 tys. zł w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej tysiąca osób. A to oznacza, że pracujący w największych korporacjach zarabiają średnio aż (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów leczniczych dostarczanych przez grupę GSK w Grecji. Na terytorium krajowym posiada więc zezwolenie (...)

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

  Co to jest firma? Firma to nazwa przedsiębiorcy, pod którą prowadzi on działalność gospodarczą lub zawodową. Kodeks cywilny definiuje pojęcie przedsiębiorcy jako osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Zatem pojęcie przedsiębiorcy (...)

Własna firma w Irlandii

Własna firma w Irlandii

Największy bank Irlandii - Bank of Ireland - od czwartku proponuje specjalny pakiet usług dla polskich imigrantów, którzy myślą o otwarciu własnych firm. W przyszłości bank chce uruchomić podobne usługi dla przdstawicieli innych narodowości. BoI przygotował w języku polskim formularze i informację o swoich produktach; dostępna jest też broszura ("Polish Business Start Up"), która (...)

Firma odpowiada przed sądem?

Firma odpowiada przed sądem?

Niebawem przed sądem będą odpowiadać nie tylko osoby fizyczne, ale i firmy. Stanowi tak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Weszła w życie w listopadzie 2003 r., ale w praktyce pozostała martwa. Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że niektóre z jej przepisów są niezgodne z konstytucją. Dlatego też Sejm musiał znowelizować ustawę. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Drukarka fiskalna - KŚT

Drukarka fiskalna - KŚT

Prowadzę aptekę. Zakupiłem oprogramowanie, komputery, serwer, drukarki fiskalne. Z tego co przeczytałem w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu - drukarkę fiskalną mogę zarachować jednorazowo (...)

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa (...)

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Świadczymy usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych. Łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Oprócz tego zaczniemy (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników (...)

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi między innym, pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarczych. Obowiązek kolczykowania bydła (95% rozprowadzanych kolczyków, (...)

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Zdarza się, że istnieje konieczność dokonania usunięć fisklanych. Czy istnieje konieczność dokumentowania usunięć fiskalnych sporządzonymi protokołami? Naczęściej kasa rejestrująca (fiskalna) (...)

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Podatnik jest lekarzem weterynarii, prowadzi firmę jednoosobową, bez pracowników i jest opodatkowany w formie karty podatkowej, nie jest płatnikiem podatku VAT i zgodnie z ustawą nie ma obowiązku (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Faktury do paragonu a ewidencja sprzedaży

Faktury do paragonu a ewidencja sprzedaży

Prowadzimy małą aptekę. Każda sprzedaż towaru jest nabijana na kasę rejestrującą (na osoby fizyczne, na firmy). Apteka wystawia czasem faktury do paragonów (dotyczy to sprzedaży towaru zarówno (...)

Dokumntowanie dziennej sprzedaży

Dokumntowanie dziennej sprzedaży

Firma, która wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, zobowiązana jest sporządzać ewidencję sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem regulującym tę kwestię. Zbiorcze (...)

WDT a ewidencja sprzedaży

WDT a ewidencja sprzedaży

Dokonaliśmy sprzedaży na rzecz nabywcy z UE; potraktowaliśmy to jako WDT, wpisując przychód w rejestr sprzedaży. Czy powinniśmy zaprowadzić jakiś odrębny rejestr sprzedaży? Zgodnie z art. 109 (...)

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna, księga przychodów i rozchodów a dwóch (lub więcej) wspólników. Czy w przypadku spółki cywilnej, w skład której wchodzi dwóch wspólników, spółka rozliczająca się księgą (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Zakup samochodu od osoby prywatnej a VAT

Zakup samochodu od osoby prywatnej a VAT

Czy kupując samochód osobowy od osoby prywatnej przysługuje mi prawo odliczenia podatku VAT? Jeżeli nie, to czy kwotą podlegającą amortyzacji jest kwota brutto? Nie podlegają podatkowi od czynności (...)

Koszty badania technicznego pojazdu

Koszty badania technicznego pojazdu

Zakupiliśmy samochód. Proszę o informację, czy opłata w kwocie 50,- zł za wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przez Stację Kontroli Pojazdów (dla celów ustawy (...)

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. (...)

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy

Prowadzę działalność gospodarczą na własne nazwisko od 2 lat. Posiadam własny samochód ciężarowy i chcę wprowadzić go do firmy i ewidencji środków trwałych. Jaką wartość samochodu do (...)

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia (...)

Sprzedaż w zakresie przedsiębiorstwa

Sprzedaż w zakresie przedsiębiorstwa

Jak zrozumieć art. 554 kc? Czy sprzedaż w zakresie działalności przedsiębiorstwa należy rozumieć jako sprzedaż rzeczy fizycznych czy do tego odnosi się również sprzedaż usług. Jak rozumieć (...)

Sprzedaż piwa w pociągu

Sprzedaż piwa w pociągu

Prowadzę wagon gastronomiczny WARS na trasie pociągu międzynarodowego. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. (Dz. U. z dnia 12 maja 1983 r. Nr. 25, poz. 120) zezwala na sprzedaż (...)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do północy, a nawet i dłużej. (...)

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który gotowy jest nabyć prawa i (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol i jakie przepisy to regulują? (...)

Wyjątki w koncesji na alkohol

Wyjątki w koncesji na alkohol

Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów? Warunki i koszty uzyskania zezwolenia w przypadku zaopatrywania statków, pociągów i samolotów (...)

Koncesja na obrót paliwami

Koncesja na obrót paliwami

Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja? Zgodnie z art. 32 prawa energetycznego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami co do zasady konieczne (...)

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość odzyskania części (...)

FORUM PRAWNE

Kasa fiskalna w kancelarii

Kasa fiskalna w kancelarii Jestem sekretarką w kancelarii, niestety na mnie spadł obowiązek znalezienia kasy, z tego co przeglądam to ofert jest całkiem sporo jaki i modeli, jednak chętnie poznam (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę. Witajcie, Kieruję się z prośbą do Was w kwestii podpowiedzi dotyczącej prowadzenia własnej działalności. Trafiła mi się nagła okazja (...)

kiedy kasa fiskalna w salonie fryzjerskim?

kiedy kasa fiskalna w salonie fryzjerskim? kiedy kasa fiskalna w salonie fryzjerskim?

Plaża i grill

Plaża i grill Witam, Mam dwa pytania. Czy na plaży można smażyć grilla. Czy można sprzedawać rzeczy z tego grilla od tak sobie czy trzeba o tym kogoś informować i płacić za to? Grill ogrodowy (...)

kasa fiskalna obowiązkowa?

kasa fiskalna obowiązkowa? Mam pytanie, koło mojego domu otworzono budke z makaronami. Chodzi o to ze sprzedawca nie ma tam kasy fiskalnej... to chyba nie zgodne z prawem prawda? no bo jak sie sprzedaje (...)

kasa fiskalna

kasa fiskalna Witam Mam takie pytanie prowadzę sklep spożywczy i popsuła mi sie kasa fiskalan czy muszę zamknąc działalnośc dopóki kasa będzie działać czy moge donywac sprzedaży bez kasy?Z (...)

kasa fiskalna

kasa fiskalna Witam kiedy muszę mieć kasę fiskalną? Z góry dziękuję Witam Mam takie pytanie prowadzę sklep spożywczy i popsuła mi sie kasa fiskalan czy muszę zamknąc działalnośc dopóki (...)

czy masaż relaksacyjny a kasa fiskalna?

czy masaż relaksacyjny a kasa fiskalna? czy masaż relaksacyjny a kasa fiskalna?

czy na usługi hotelarskie musi kasa fiskalna?

czy na usługi hotelarskie musi kasa fiskalna? czy na usługi hotelarskie musi kasa fiskalna?

Obowiązkowe kasy online

Obowiązkowe kasy online Dlaczego państwo wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych online - cokolwiek to znaczy? Ja nie załatwiam niczego przez internet jeśli mogę coś zrobić osobiście - a (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Mam zamiar wnieść o obniżenie alimentów .

Mam zamiar wnieść o obniżenie alimentów . Się podepnę . Płace od 3 lat alimenty od momentu wyprowadzenia się z domu , jeszcze przed wyrokiem 500 pln . Ani razu się nie spóźniłem mam zlecenie (...)

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty Przebywam za granicą. Odebrano mi prawa rodzicielskie. Jednak nie wiem, czy w takiej sytuacji polskie prawo rodzinne wymaga płacenia przeze mnie alimentów nadal? (...)

Wierzytelności 150 - 300 złotych

Wierzytelności 150 - 300 złotych Mam biuro rachunkowe, nazbierało mi się paręset faktur i to pojedynczych każda o wartości 15 - 300 złotych. Jak mam do tego podejść skoro prawnicy chcą 250 złotych (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

Sprzedaż na Allegro i kłopoty

Sprzedaż na Allegro i kłopoty 1. W 2004 r. za posrednictwem portalu Allegro sprzedałem 14 szt. nowych telefonow komorkowych. Telefony te kupowalem za 315 zł w Salonie (faktury VAT lub paragony), a (...)

Porady prawne