Łatwiej o specjalizację w zawodach medycznych

Osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, umożliwi przyjęta nowelizacja. Zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia liczby specjalistów w systemie.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia? 

Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i inne osoby wykonujące zawody medyczne będą mogły przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży – zakłada nowelizacja ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w ochronie zdrowia. 

 Ustawa ma bowiem na celu wyłączenie spod uregulowań ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

Zmiana ta umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym) uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, co ma znaczenie w sytuacji, gdy w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą mieli wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne