13.2.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Podrobione środki ochrony roślin - to się nie opłaca

Szukasz tanich oprysków na aukcjach internetowych? Kupujesz środki ochrony roślin z bagażnika lub na straganie? A może skorzystałeś z usług pośrednika, który dostarczył pestycydy z zagranicy do domu? Dowiedz się, kiedy łamiesz prawo, a kiedy postępujesz zgodnie z nim.

Rolniku pamiętaj: kupując podróbki tracisz wiele razy

Przełom roku to dla rolników czas planowania prac w gospodarstwie i wyboru odpowiednich środków ochrony roślin. Dlatego też w tym okresie zwiększa się aktywność przestępców oferujących środki ochrony roślin spoza legalnego źródła. Kuszące oferty na aukcjach internetowych, od sąsiadów czy obwoźnych sprzedawców powinny obudzić czujność rolnika, zwłaszcza jeśli pochodzą one zza granicy i wyróżnia je atrakcyjna cena.

Porady prawne

Nielegalne, w tym podrobione środki ochrony roślin, to nieprzebadane mieszaniny chemiczne o nieznanym składzie i  nieprzewidywalnym mechanizmie działania. Kupując i stosując środki ochrony roślin zakupione z nielegalnych źródeł, rolnik naraża się na możliwość zakupu podróbki, a tym samym staje się członkiem przestępczego procederu, może narazić swój plon na zniszczenie oraz stworzyć ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska.  

Szacunki EUROPOLU z 2012 r. wskazują, że podrobione środki ochrony roślin stanowią 10%, a w niektórych krajach 25% rynku, co przekłada się na miliardy euro rocznie.

Podrobione środki ochrony roślin są łudząco podobne do oryginalnych produktów. Podobieństwo to dotyczy jednak tylko wyglądu zewnętrznego – oszuści budują zaufanie do oferowanych produktów, zaopatrując je w podrobione etykiety i oznaczenia łudząco podobne do tych stosowanych przez legalnie działających producentów. Faktycznie jednak nie mają one nic wspólnego z oryginalnymi środkami. Skład takich produktów jest zawsze inny, a trzeba pamiętać, że w przypadku środków ochrony roślin każda, nawet najdrobniejsza zmiana, czyni poważną różnicę. Po badaniu okazuje się, że w opakowaniu jest np. zupełnie inna substancja, towarzyszą jej inne zanieczyszczenia, zdarzają się substancje o zupełnie innej klasie toksyczności. Tymczasem każdy oryginalny środek ochrony roślin zanim trafi na rynek jest bardzo skrupulatnie badany, badania takie trwają średnio 10 lat i wymagają inwestycji rzędu ponad 250 mln euro.

Środki ochrony roślin kupisz bezpiecznie w sklepie, hurtowni, od dystrybutora, który:

 • jest zarejestrowany przez PIORiN,
 • sprzedaje produkty zarejestrowane w Polsce,
 • wystawi dowód zakupu: paragon lub fakturę.

Kupujesz legalnie, gdy nabywasz środki zarejestrowane w Polsce w legalnych punktach sprzedaży i dystrybucji, nadzorowanych przez PIORiN. Środki można więc kupować jedynie w zarejestrowanych punktach sprzedaży (w innych wypadkach kupuje się ze źródła nielegalnego), a przy ich zakupie otrzymujesz fakturę VAT jako potwierdzenie. Nie można bez stosownego pozwolenia kupić ich za granicą. 

Dzięki temu wiesz, że kupiłeś oryginalny środek ochrony roślin:

 • kupiłeś środek zarejestrowany w Polsce,
 • otrzymałeś fakturę VAT za zakupione produkty,
 • zakupu dokonałeś w sklepie stacjonarnym lub internetowym, który jest zarejestrowany i kontrolowany przez WIORiN,
 • środki ochrony roślin zawierają etykietę w języku polskim, trwale przytwierdzoną do opakowania,
Każda firma ma dodatkowe zabezpieczenia swoich produktów przed fałszerzami.

Nigdy nie kupuj:

 • na straganie,
 • z bagażnika,
 • od pośrednika z zagranicy,
 • od kolegi,
 • spod lady.

Legalne środki ochrony roślin:

 • są zarejestrowane w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • zawierają etykietę w języku polskim;
 • przy ich zakupie otrzymujesz fakturę VAT, która służy za dowód zakupu; 
 • zanim zostały dopuszczone do sprzedaży, przeszły wiele lat badań i testów, dzięki temu Twoje plony są bezpieczne;
 • jeśli środek nie zadziała, mimo poprawnego użycia, możesz złożyć reklamację;
 • zachowasz dotacje i certyfikaty.

Kupując oryginalne środki, zyskujesz wiele razy.

Nielegalne środki ochrony roślin:

 • nie są zarejestrowane w Polsce, stosując je łamiesz prawo;
 • często etykieta produktu jest w obcym języku;
 • nie otrzymasz potwierdzenia zakupu - faktury VAT;
 • zawierają nieprzebadane substancje o nieznanym działaniu i wpływie na Twoje zdrowie, plony, środowisko;
 • jeżeli środek nie zadziała lub stracisz plony zostaniesz sam z problemem;
 • stracisz dotacje i certyfikaty;
 • pozostałości w plonach to utrata zaufania do Ciebie jako producenta żywności.

Nielegalne środki ochrony roślin to najczęściej podróbki. Kupując podróbki, płacisz dwa razy. 

Konsekwencje

Kupując środki ochrony roślin od niezarejestrowanych sprzedawców, możesz:

 • stracić dotacje unijne – stosowanie niezarejestrowanych, w tym podrobionych środków ochrony roślin, to naruszenie zasad wzajemnej zgodności (cross compliance), może to skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania dotacji z UE; ponieważ stosowanie nielegalnych środków jest niezgodne z prawem, a nieprawidłowości łatwo ustalić podczas wyrywkowej kontroli, to oznacza utratę dotacji unijnych i certyfikatów;
 • stracić plony – podrobione środki ochrony roślin po zastosowaniu mogą nie wykazać żadnego działania lub zniszczyć plony; przekonało się o tym wielu rolników;
 • stracić zdrowe i skazić środowisko – nielegalne środki ochrony roślin zawierają nieznane lub zakazane substancje chemiczne, które mogą trwale zanieczyścić wodę i glebę, a tym samym zaszkodzić Tobie i Twojemu otoczeniu;
 • utracić odbiorców – dla przetwórców i producentów żywności liczy się jakość.

Łamiesz prawo, gdy sprowadzasz bez zezwoleń MRiRW środki ochrony roślin. 

Jesli przywozisz środki ochrony roślin z zagranicy bez zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kupujesz środki ochrony roślin z samochodu, na straganie, od przypadkowych osób, z obcojęzyczną etykietą:

 • może Ci grozić odpowiedzialność karna oraz konsekwencje administracyjne,
 • ryzykujesz zdrowie swoje i innych,
 • stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Twoje plony będą bezpieczne, jeśli kupujesz zarejestrowane środki ochrony roślin i stosujesz je zgodnie z etykietą produktu oraz Dobrą Praktyką Rolniczą, masz pewność, że uzyskasz bezpieczne plony. Twoi klienci będą zadowoleni z jakości wyprodukowanej przez ciebie żywności. Wówczas także Twoje pieniądze są bezpieczne i możesz inwestować i rozwijać swoje gospodarstwo.

Kontrole

Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin rozpoczęły akcję edukacyjną przeciwko nielegalnym i podrobionym środkom ochrony roślin. KAS zapobiega wprowadzaniu na rynek nielegalnych środków ochrony roślin. Dzięki wzmożonym kontrolom na granicy wschodniej Polski oraz w portach morskich tylko w 2018 roku udało się wyeliminować 21 ton takich środków. 

- „Nielegalne środki ochrony roślin to zagrożenie dla rolnika, konsumenta, upraw i środowiska naturalnego, ale także straty dla budżetu państwa z tytułu niezapłaconych należności celno-skarbowych. Walka KAS z tym niebezpiecznym procederem to nie tylko działania operacyjne, ale także edukacja. Dlatego kolejny raz angażujemy się we wspólną kampanię informacyjną. W wybranych urzędach celno-skarbowych i oddziałach celnych dostępne są materiały poświęcone tej tematyce. Chcemy aby nasze działania skutecznie wpłynęły na podejmowanie właściwych decyzji przez rolników" – powiedziała dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów Magda Rzeczkowska.

PIORiN jako urząd odpowiedzialny za nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin, od lat ukierunkowuje swoje działania na przeciwdziałanie zjawisku wprowadzania do obrotu nielegalnych w tym podrobionych środków ochrony roślin. W tym celu podejmowane są liczne inicjatywy w kraju, jak również na arenie międzynarodowej. Istotnym elementem działań PIORiN jest ścisła międzynarodowa współpraca z właściwymi organami ochrony roślin.  PIORiN uczestniczy również w międzynarodowej grupie roboczej ds. zwalczania nielegalnego przemieszczania pestycydów ONIP (Network of National Competent Authorities fighting the illegal international trade of pesticides), która powstała przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2013 r. 

Ponadto PIORiN  w 2018 roku kolejny już raz uczestniczyła w międzynarodowej operacji Silver Axe III, prowadzonej pod patronatem EUROPOLu oraz wspieranej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a ukierunkowanej na zapobieganie i zwalczanie procederu obrotu nielegalnymi środkami ochrony roślin. W ciągu 4-tygodniowej operacji, z udziałem 27 państw zatrzymano łącznie rekordową ilość 360 ton nielegalnych lub podrobionych pestycydów, która mogłaby być zastosowana na areale ok. 48 000 km2. W Polsce w ramach operacji Silver Axe III PIORiN przeprowadziła ponad 800 kontroli, efektem których było wykrycie wspólnie z KAS i Policją ponad 26 ton nielegalnych środków ochrony roślin. Ujawnienie tak dużej ilości nielegalnych środków ochrony roślin było możliwe tylko dzięki znakomitej koordynacji działań podejmowanych w poszczególnych państwach oraz olbrzymiemu zaangażowaniu i pracy włożonej przez krajowe urzędy ochrony roślin, organy celne i policję.

Mając na uwadze wnioski EUROPOL-u wskazujące, że handlem podrobionymi środkami ochrony roślin zajmują się wysoce zorganizowane grupy przestępcze, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2016 r. powołał międzyinstytucjonalną grupę zadaniową ds. nielegalnych środków ochrony roślin, w skład której obecnie wchodzą przedstawiciele PIORiN, KAS, MRiRW, Prokuratury Krajowej, Policji, CBŚ i ABW oraz stowarzyszeń producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin. Głównym celem istnienia ww. grupy jest współdziałanie w celu ograniczenia zjawiska wprowadzania podrobionych środków ochrony roślin jak również wypracowywanie zmian przepisów oraz wnioskowanie o ich zmianę. Tylko wspólne działania organów odpowiedzialnych za zwalczanie nielegalnego handlu podrobionymi środkami ochrony roślin mogą przynieść wymierne rezultaty w ograniczeniu tego procederu, czego dowodem są  wyniki ubiegłorocznej operacji Silver Axe III.

Z uwagi na powyższe, PIORiN zwraca się z prośbą o zgłaszanie za pośrednictwem adresu e-mailowego nielegalnesrodki@piorin.gov.pl wszystkich przypadków podejrzenia oferowania do sprzedaży czy stosowania nielegalnych środków ochrony roślin, wystąpienia obniżonej jakości środków ochrony roślin lub ich niewłaściwego działania, stwarzających podejrzenie, że produkty te mogą być podrobione.

Jakie środki ochrony roślin można stosować?

Możesz kupić i zastosować tylko środki ochrony roślin, które są dopuszczone do obrotu czyli bezpieczne dla Ciebie, Twoich upraw i środowiska. Takie środki mają zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Łatwo sprawdzisz czy środek może być stosowany w Polsce na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak powinno wyglądać opakowanie oryginalnego środka ochrony roślin?

Na pierwszym miejscu sprawdź, czy etykieta jest w języku polskim. Kolejno czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy znajduje się na nim numer serii i data produkcji. Etykieta nie może się odklejać, musi być czytelna i nieuszkodzona, zawierać m.in. nazwę środka, numer zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, dane firmy która to zezwolenie posiada.

Nie kupuj środków w opakowaniach zastępczych. Środki ochrony roślin mogą być sprzedawane wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Gdzie można kupić oryginalne środki ochrony roślin?

Oryginalne środki ochrony roślin kupisz tylko w zarejestrowanym sklepie lub hurtowni.

Rejestry prowadzone są przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa osobno dla każdego województwa. Na mapie w zakładce „Gdzie kupisz” najpierw wybierz swoje województwo. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim lokalnym Inspektorem. Pamiętaj, zawsze żądaj dowodu zakupu np. faktury. Każdy legalnie działający sklep ma obowiązek Ci ją wydać.

Gdzie nie można kupować środków ochrony roślin?

Środków ochrony roślin nie możesz kupować poza legalnym kanałem dystrybucji (więcej tu):

 • na forach internetowych czy aukcjach, oferujących Ci środki w bardzo atrakcyjnej cenie bez faktury VAT;
 • z zagranicy,
 • na bazarach,
 • na targowiskach.

Możesz mieć pewność, że kupione w ten sposób środki są nielegalne, a ich stosowanie stwarza ryzyko utraty zdrowia, upraw i środowiska. Ryzykujesz też utratą dopłat unijnych. 

Co grozi za samo posiadanie podrobionego środka ochrony roślin?

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nakazać zatrzymanie i zniszczenie środka na Twój koszt. Dodatkowo możesz zostać ukarany grzywną nawet 5.000 zł.

Musisz się także liczyć z postępowaniem karnym lub karno-skarbowym. Organy ścigania mogą np. uznać, że chciałeś odsprzedawać te produkty i na tym zarabiać. Takie działanie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Co grozi za stosowanie podrobionego środka ochrony roślin?

Jeżeli stosujesz podrobiony środek ochrony roślin to Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nakaże zatrzymanie i zniszczenie go na Twój koszt. Dodatkowo jeśli stosujesz podróbkę, będziesz musiał zapłacić grzywnę nawet do 5.000 zł.

To nie koniec.

Jeśli okaże się, że w Twoich płodach rolnych znajdują się przekroczone pozostałości pestycydów, nie będziesz mógł ich sprzedać, a WIORiN nakaże ich zniszczenie.

Nie, to nadal nie koniec.

Możliwa jest także odpowiedzialność karna z tytułu:

 • sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia
  w wielkich rozmiarach, zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat;
 • zanieczyszczenia wody, powietrza lub ziemi substancją w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Dlaczego nie można stosować środka ochrony roślin, który jeszcze do niedawna był dostępny w Polsce, a teraz mogę go nabyć tylko za granicą, np. na Ukrainie?

O tym, czy środki są dostępne na rynku dla rolników decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest bardzo skomplikowana ocena naukowa oraz procesy rejestracyjne. Wszystkie wyśrubowane normy i przepisy prawa są po to, aby produkty, które możesz kupić były bezpieczne dla Ciebie, Twoich plonów i środowiska. Jeśli zatem dany środek nie jest zarejestrowany w Polsce, a tym samy nie jest dostępny w legalnym obrocie, nie możesz go wykorzystać. Nie tylko wykorzystanie, ale nawet samo posiadanie, jest karalne.

Czy można kupić środek ochrony roślin przez Internet?

Handel internetowy środków ochrony roślin jest dozwolony, ale tylko po spełnieniu ściśle określonych wymogów:

 • sprzedawca MUSI BYĆ wpisany do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;
 • sprzedawca podaje wszystkie swoje dane, przede wszystkim numer NIP lub numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, adres i telefon do siedziby firmy;
 • oferowane środki ochrony roślin mogą być legalnie sprzedawane w Polsce (tzn. posiadają zezwolenie na wprowadzenie do obrotu);
 • sklep ogranicza możliwość zakupu środków, tak aby mogli je nabyć tylko osoby dorosłe posiadające odpowiednie kwalifikacje;
 • na dowód zakupu sprzedawca zawsze musi wystawić oraz przekazać Ci fakturę VAT.

Materiały do pobrania:

Więcej na www.bezpiecznauprawa.org

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Być może będziesz potrzebować świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu. Dowiedz się, jak je zdobyć. Jak załatwić (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Nowe zasady udzielania zezwoleń na produkcję środków ochrony roślin (pestycydów)

Nowe zasady udzielania zezwoleń na produkcję środków ochrony roślin (pestycydów)

Parlament Europejski przyjął projekty rozporządzenia oraz dyrektywy, które zwiększą asortyment środków ochrony roślin w krajach członkowskich, wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania niektórych substancji chemicznych wykorzystywanych przy ich produkcji. Przewidziane są także rozwiązania (...)

Środki ochrony roślin – zasady obrotu i stosowania

Środki ochrony roślin – zasady obrotu i stosowania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomniało, że do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w takich środkach przez Komisję Europejską. Prawidłowe ich stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem (...)

Bezpieczniejsza żywność i rośliny?

Bezpieczniejsza żywność i rośliny?

Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz projekt ustawy o zmianie (...)

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

KE określiła wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych 30 stycznia 2018 Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające środki techniczne i organizacyjne dla dostawców (...)

Większe bezpieczeństwo fitosanitarne towarów roślinnych

Większe bezpieczeństwo fitosanitarne towarów roślinnych

24 maja 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. Duża nowelizacja ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin dostosowuje prawo krajowe do wspólnotowego. Wynika ona przede wszystkim z potrzeby:  implementowania (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Zmiany ustawy o ochronie roślin

Zmiany ustawy o ochronie roślin

Jakie zmiany zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przewidziano (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje (...)

Nowe regulacje w sprawie żywności

Nowe regulacje w sprawie żywności

Europejczycy muszą mieć pewność, że to, co jedzą, spełnia najwyższe standardy – to jedna z konkluzji seminarium zorganizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce na temat systemu bezpieczeństwa żywności. Pakiet zmian zaproponowany niedawno przez KE omówił Paweł Skublicki z DG SANCO. (...)

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia

Decyzja Komisji Europejskiej Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia. Zgodnie z decyzją ugory te można wykorzystać (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie roślin

Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani żadnej działalności z tym związanej. Drzewka przed zbiorami opryskuje regularnie przeciw szkodnikom. Nawozy rozpyla za pomocą (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest obowiązany zastosować (...)

Egzekucja z gospodarstwa i jej ograniczenia

Egzekucja z gospodarstwa i jej ograniczenia

Czy komornik może sprzedać gospodarstwo rolne, jeśli jest ono jedynym źródłem utrzymania rodziny? Jeżeli może coś sprzedać to czy jest prawo, które określa, ile musi rodzinie zostawić? Dopuszczalna jest zarówno egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, jak i (...)

Przywłaszczenie środków na rachunku

Przywłaszczenie środków na rachunku

Czy przywłaszczenie środków z konta przez osobę upoważnioną (nie będącą spadkobiercą) podczas agonii jest przestępstwem? Zakładamy, że udzielone pełnomocnictwo nie było podrobione, lecz udzielone przez mocodawcę. Zatem pełnomocnik był uprawniony do korzystania z konta w tym również (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania na terenie korytarza ekologicznego wprowadzono powołując sie na program ESOCH. Zgodnie z moją (...)

Zakazy w parku krajobrazowym

Zakazy w parku krajobrazowym

01.05.2004 r. weszła w życie ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r., której art. 17 mówi, że w parku krajobrazowym "mogą" być wprowadzone określone zakazy. Zasięg jednego z zakazów jest podany precyzyjnie w metrach i jest on znacznie ostrzejszy od zakazu wynikającego z obowiązującego (...)

Środki ochrony własności

Środki ochrony własności

Lokator wynajmował mieszkanie kilka miesięcy na podstawie umowy o najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia trzech miesięcy. W tym terminie trzy miesiące wcześniej wypowiedział istniejąca umowę najmu na piśmie. Potem w oznaczonym terminie zdał lokal, zabrał wszystkie (...)

Prawidłowa klasyfikacja odpadów

Prawidłowa klasyfikacja odpadów

Nasza firma zajmuje się odbiorem odpadów. Klient zgłosił do odbioru odpad o kodzie 15 01 10* w postaci puszek po silikonie w ilości ok 2 ton. Nasz pojazd ciężarowy pojechał odebrać zgodnie ze zleceniem te odpady, ale podczas załadunku okazało się, że klient do odbioru przedstawia inny odpad (...)

Obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy

Obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy

Jakie jest najniższe wynagrodzenie, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składki na fundusz pracy? Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy dotyczy osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, osiągających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i od kiedy obowiązują? Czy wedle Państwa wiedzy jest to rozwiązanie oparte o dyrektywę unijną i zgodne z innymi regulacjami w (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, 74721200-1, 74722000-6, 74730000-5, 74731000-2, 74735000-0, 74740000-8, 74750000-1, 77211500-7, 77300000-3, (...)

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Czy mogę wycinać bez specjalnych zezwoleń drzewa z własnej obecnie, a wcześniej zaniedbanej działki (rolnej)? Drzewa uschnięte lub żywe, ale stanowiące w określonych okolicznościach chwast, mające tylko i wyłącznie wartość jako opał, np. olcha, jarząb. Czy wymaganie zezwolenia na ścinkę (...)

Niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych

Niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych

Jakie są niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych? Ochrona dóbr osobistych jest wszechstronna. Może ona być realizowana w różny sposób i za pomocą różnych środków, może przybierać zarówno charakter niemajątkowy, jak i majątkowy. Art. (...)

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Na podstawie jakiego przepisu obecnie obowiązującego (styczeń 2010) wymagane jest zezwolenie na wycięcie drzewa. Obecnie podstawą do wymagania zezwolenia na usunięcie drzewa jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) (...)

Zamówienia publiczne - protest

Zamówienia publiczne - protest

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny błąd związany z zastosowaniem nieprawidłowej stawki VAT. Czy nie będąc stroną w przetargu, (...)