Projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych

21.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W dniu 5 marca 2004 wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych. Celem przewidywanej ustawy jest zapobiegnięcie negatywnym skutkom likwidacji spółdzielczości rolniczej, która miała miejsce w 1990 r. zaraz na początku transformacji.

Projekt ustawy przewiduje, że zawarte w nim przepisy będą uzupełniać obowiązujące już obecnie regulacje ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo spółdzielcze. Nowe przepisy mają określać w sposób szczególny zasady tworzenia i funkcjonowania spółdzielni rolniczych.

Przedmiotem działalności spółdzielni rolniczej ma być według projektu prowadzenie przez rolników producentów wspólnej działalności na rzecz ich gospodarstw rolnych. Przez działalność na rzecz gospodarstw rolnych rozumie się wspólne zaopatrzenie, zbyt, przetwarzanie, standaryzację i marketing w zakresie działalności rolniczej. Statut spółdzielni rolniczej może przewidywać prowadzenie innej działalności gospodarczej oraz społeczno - kulturalnej, edukacyjnej i ekologicznej.

Dla założenia rolniczej spółdzielni koniecznych będzie 5 założycieli. Członkami spółdzielni rolniczej mogą być rolnicy będący właścicielami, dzierżawcami lub użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy przystępując do spółdzielni zobowiążą się do współpracy na zasadach określonych w statucie. Członek spółdzielni będzie mógł wnieść do spółdzielni do wspólnego użytkowania aporty rzeczowe: maszyny, urządzenia, budynki, budowle (lub ich części), a także grunty niezbędne do ich funkcjonowania.

Spółdzielnia rolnicza będzie posiadać osobowość prawną. Zasady jej funkcjonowania będzie określać ustawa - Prawo spółdzielcze wraz z omawianym projektem ustawy oraz ustalony przez założycieli statut.

Do obowiązków członka spółdzielni będzie należeć:

  • wniesienie zadeklarowanej liczby udziałów oraz wpisowego zgodnie z postanowieniem statutu
  • dokonanie określonych w statucie wpłat (wkładów pieniężnych) przeznaczonych na uzupełnienie tworzonych przez spółdzielnie funduszy, w tym szczególnie na inwestycje, zabezpieczenie ryzyka działalności handlowej, produkcyjnej

Zgodnie z projektem ustawa powinna wejść w życie 1 czerwca 2004 r.

Źródło:

  • Projekt i uzasadnienie projektu ustawy o spółdzielniach rolniczych (druk sejmowy 2759)

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne