Na wyborach możesz zarobić. Zobacz ile

13.9.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Dostaniesz 160 złotych dniówki oraz zwrot pieniędzy za bilety. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, to poinformuj o tym komitet wyborczy dowolnej partii, która ma zarejestrowaną listę kandydatów na posłów i senatorów w danym okręgu. Masz na to czas do tego piątku, czyli do 16 września.

- Do tego dnia pełnomocnicy komitetów muszą bowiem przekazać listy z kandydatami na członków komisji wójtom, którzy ostatecznie zatwierdzają wszystkie nazwiska – tłumaczy w rozmowie z e-prawnik.pl Lech Gajzler, ekspert Krajowego Biura Wyborczego, obsługującego Państwową Komisję Wyborczą.

Wobec członków komisji nie ma szczególnych wymagań jeśli chodzi o wykształcenie czy zawód. – Ważne jest natomiast, by taka osoba posiadała prawo do głosowania, czyli była pełnoletnia. Konieczne jest ponadto, by była zameldowana na terenie danej gminy – wyjaśnia Lech Gajzler.

Ile osób może liczyć na pieniądze?

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej wchodzi od 6 do 8 osób. Jeśli na liście przekazanej wójtowi przez pełnomocnika będzie za mało nazwisk, to dobierze on odpowiednią liczbę spośród wyborców.

Natomiast w przypadku, gdy do danej komisji zgłoszono za dużo chętnych, wójt przeprowadzi publiczne losowanie, podczas którego zostanie wyłoniony jej skład. – Podczas losowania mogą być obecni pełnomocnicy komitetów lub osoby przez nich wyznaczone – zaznacza ekspert Krajowego Biura Wyborczego. Nie mogą go obserwować natomiast sami kandydaci.

W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów
i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

CO MUSI ROBIĆ CZŁONEK KOMISJI I CO ZA TO DOSTANIE?
CZYTAJ NA DRUGIEJ STRONIE

Jakie obowiązki ma członek komisji?

Zadaniem członków komisji będzie, po pierwsze, przeprowadzenie głosowania w obwodzie. Ponadto ich obowiązkiem jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania. Po zakończeniu wyborów komisja ustala też wynik głosowania w obwodzie, a następnie podaje go do publicznej wiadomości i przesyła do właściwej komisji wyborczej.

.

.

Co dostaniesz za liczenie głosów?

Szeregowemu członkowi obwodowej komisji wyborczej przysługuje 160 złotych dniówki. Na większą stawkę może liczyć przewodniczący oraz jego zastępca. Ten pierwszy dostanie 200 złotych, drugi – 180 złotych dziennie.

Ale to nie wszystko. Członkowie komisji mogą otrzymać zwrot kosztów za bilety, jeśli musieli dojechać do lokalu wyborczego. Zazwyczaj pieniądze są oddawane za podróż publicznymi środkami transportu. Możliwe jest jednak, by odzyskać pieniądze za benzynę, gdy korzystaliśmy z prywatnego auta. Musi się na to zgodzić jednak przewodniczący komisji. Nie będzie z tym problemu np. wtedy, gdy do lokalu wyborczego nie mogliśmy dojechać komunikacją publiczną, ponieważ żaden autobus tam nie kursuje.

Dla pracowników będą zaświadczenia

Członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą skorzystać też ze zwolnienia od pracy. Jeśli zostaniesz wybrany na członka komisji, to musisz co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić o tym szefa.

Takie powiadomienie powinno mieć formę pisemną. Tłumaczymy w nim, że zostaliśmy wybrani na członka obwodowej komisji wyborczej i podajemy przewidywany termin nieobecności.

Po powrocie do pracy będziemy musieli dostarczyć pracodawcy zaświadczenie, które dostaniemy od przewodniczącego danej komisji wyborczej. Usprawiedliwienie dla przewodniczącego komisji podpisuje natomiast jego zastępca.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (Monitor Polski Nr 23, poz. 252)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112). Tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Nierzetelny pośrednik nieruchomości?

Dzisiaj 7:58:29 przez: zbigi88

Sprawa karna Gdańsk

Dzisiaj 6:28:0 przez: Monika1992

Alimenty na dorosłe dziecko

Wczoraj 20:56:31 przez: Grzegorzw1973

Stłuczka na światłach

Wczoraj 2:21:13 przez: kokosik123123