Zaliczki w WDT a stawka 0% oraz odliczenie podatku VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

Do końca maja 2005 r. przepisy dotyczące opodatkowania zaliczek w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów budziły wiele kontrowersji, co w praktyce powodowało, że podatnicy nie wykazywali sprzedaży z tytułu tych zaliczek w deklaracjach. Od 1 czerwca 2005 r. przepisy zostały nieco złagodzone. Aktualnie, jeżeli przed dokonaniem WDT otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Do końca maja 2005 r. zasadę tę stosowało się pod warunkiem, że podatnik przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenie zwrotu różnicy podatku (zasad obowiązywała również w eksporcie). Chodziło o to, że podatnik opodatkowywał stawką 0% dopiero zaliczkę, podczas gdy do dostawy mogło w ogóle nie dojść. Gdyby zaś chodziło o zaliczkę krajową, wówczas musiałaby być ona opodatkowana właściwą stawką krajową. Aby zatem nie dochodziło do nadużyć i wykazywania dostaw, które mogły nie mieć miejsca, wprowadzono przepis o zabezpieczeniu majątkowym. Przepis ten powodował jednak, że podatnicy w ogóle nie opodatkowywali zaliczek i czekali na dokonanie dostawy. Podatnicy nie stosowali tego przepisu również dlatego, że brak zabezpieczenia mógł powodować problemy przy bardzo małym obrocie z tytułu zaliczek w WDT przy jednoczesnym dużym zwrocie podatku z zakupów krajowych.

Porady prawne

Kiedy podatnik może opodatkować zaliczkę w WDT stawką 0% i jak odliczyć podatek?

W aktualnym stanie prawnym zasada jest więc następująca: podatnik może opodatkować każdą zaliczkę w WDT stawką 0%, otrzymaną przed wydaniem towaru, bez konieczności składania w urzędzie skarbowym jakiegokolwiek zabezpieczenia, że dostawa dojdzie do skutku.

Jeśli jednak chce obrót z tytułu takiej zaliczki wziąć pod uwagę przy obliczaniu wcześniejszego terminu zwrotu podatku, musi już przedstawić w urzędzie skarbowym stosowne zabezpieczenie.

Przykład:

  • Podatnik otrzymał w lutym 2006 r. zaliczkę na WDT w wysokości 40.000 zł (po przeliczeniu na złotówki). Dostawa została dokonana dopiero w marcu 2006 r. Podatnik może wykazać obrót z tytułu zaliczki wg stawki 0% już w deklaracji lutowej, ale w zależności od tego, czy przedstawi zabezpieczenie majątkowe, czy też nie, różny będzie u niego termin zwrotu różnicy podatku.

Rozważmy dla przykładu dwie sytuacje, zakładając dodatkowo, że:

  1. podatnik dokonał sprzedaży krajowej w wysokości 100.000 zł netto + 22.000 zł VAT;

  2. nabył środki trwałe za kwotę 180.000 zł netto + 39.600 zł VAT;

  3. nabył towary pozostałe za kwotę 140.000 zł netto + 30.800 zł VAT.

W pierwszej sytuacji załóżmy, że podatnik przedstawił zabezpieczenie różnicy podatku:            

Wysokość zabezpieczenia wynosi 8.800 zł (40.000 zł x 22%) - zakładając, że sprzedaż danego towaru na terytorium kraju podlega opodatkowaniu stawką 22%.

  • Podatek należy wynosi:                                                         22.000 zł

  • Podatek naliczony wynosi:                                                     70.400 zł

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynosi                 48.400 zł

Do zwrotu w terminie 60 dni podatnik może przyjąć:

  • podatek naliczony od nabycia środków trwałych w kwocie:         39.600 zł

  • 22% obrotu opodatkowanego stawką niższą niż podstawowa, czyli obrotu z tytułu zaliczki w WDT, który wynosi:                                    8.800 zł (40.000 zł x 22%)

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika