Czas pracy pielęgniarki i położnej zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej

Czas pracy pielęgniarki i położnej zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej jest uregulowany inaczej niż czas pracy zwykłych pracowników. Wymiar czasu pracy pielęgniarki zależy od miejsca jej wykonywania, tzn. w jakiej konkretnie jednostce organizacyjnej Zakładu Opieki Zdrowotnej pielęgniarka pracuje (są jednostki chronione z uwagi na dużą szkodliwość dla zdrowia). Czas pracy pielęgniarki i położnej zależy także od tego, czy mamy do czynienia z podstawowym wymiarem czasu pracy, czy też z pełnionymi przez nią/niego dyżurami medycznymi, których nie wlicza się do podstawowego wymiaru czasu pracy.

Jaki jest podstawowy wymiar czasu pracy pielęgniarki i położnej Zakładu Opieki Zdrowotnej?

Czas pracy pielęgniarki i położnej zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (tzw. rozkład czasu pracy). W rozkładach czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, a szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony - nie więcej jednak niż do 12 tygodni. Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy. W rozkładach czasu pracy wymiar czasu pracy: pielęgniarek i położnych - pracownic w ciąży, pielęgniarek i położnych - pracownic opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody - nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

W przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 12 tygodni, czas pracy nie może przekroczyć liczby godzin wynikających z pomnożenia opisanej powyżej normy dobowej czasu pracy przez liczbę kalendarzowych dni roboczych z wyłączeniem dodatkowych dni wolnych od pracy oraz niedziel i świąt przypadających w danym okresie rozliczeniowym. Czas pracy ulega obniżeniu w danym okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Czy i jakie są wyjątki od tej zasad określających czas pracy pielęgniarki i położnej?

W przypadku pielęgniarek pracujących w zakładach lub pracowniach:

  1. radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
  2. fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów,

w przyjętym okresie rozliczeniowym: nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 26 godzin i 15 minut na tydzień.

Czy wszystkie pielęgniarki i położne muszą pełnić dyżury?

Nie, tylko pielęgniarki i położne posiadające wyższe wykształcenie, będące zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązane do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego. Czasu pełnienia tego dyżuru nie wlicza się do czasu pracy. Liczba dyżurów medycznych nie może przekraczać 2 tygodniowo i 8 miesięcznie na jedną pielęgniarkę lub położną. Za czas pełnienia dyżuru medycznego nie przysługuje czas wolny od pracy. W uzasadnionych przypadkach ordynator (kierownik) może zwolnić pracownika z części dnia pracy, po zakończonym dyżurze, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pamiętaj, że:

  • Czas pracy pielęgniarki i położnej zależy między innymi od tego, czy mamy do czynienia z podstawowym wymiarem czasu pracy, czy też z pełnionymi przez nią/niego dyżurami medycznymi, których nie wlicza się do podstawowego wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 r., Nr 91, poz. 408 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika