Pozostałe

Kredyty i pożyczki

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych

Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych – tzw. Program DOKE został uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. 

Instytucją administrującą jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program DOKE umożliwia bankom komercyjnym oferowanie średnio- i długoterminowych kredytów na eksport polskich towarów i usług o stałej stopie procentowej CIRR przez cały okres kredytowania, bez obawy, że krótkoterminowe stopy procentowe wzrosną.


 Pozwala oferować zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług kredyty eksportowe o okresie spłaty powyżej 2 lat na warunkach identycznych z tymi, jakie oferowane są przez inne kraje OECD. Środkami budżetowymi przeznaczanymi na dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku (tzw. rachunku DOKE) administruje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Mechanizm dokonywania rozliczeń w ramach Programu DOKE

Mechanizm dokonywania rozliczeń w ramach Programu DOKE pomiędzy BGK a bankami komercyjnymi udzielającymi kredytów eksportowych polega na tym, że w poszczególnych terminach płatności rat kredytu dokonywane jest rozliczenie polegające na porównaniu wysokości stałej stopy procentowej CIRR kredytu eksportowego (niezmiennej przez cały okres spłaty kredytu) z sumą rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego i marży bankowej.

Wysokość stóp CIRR dla poszczególnych walut ogłaszana jest każdego miesiąca przez Sekretariat OECD oraz publikowana na stronach internetowych BGK.

Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że suma rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego i marży bankowej jest wyższa od stałej stopy procentowej CIRR kredytu eksportowego, to BGK dokonuje w imieniu Skarbu Państwa z rachunku DOKE, dopłaty na rzecz banku komercyjnego, który udzielił kredytu eksportowego.

W przeciwnym przypadku, gdy podczas danego rozliczenia suma rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego i marży bankowej będzie niższa od stałej stopy procentowej CIRR kredytu eksportowego, to wówczas bank komercyjny ma obowiązek zwrócić nadwyżkę na rachunek DOKE.

Zob.:

Strona BGK dotycząca Programu DOKE 

Aktualna tabela stóp CIRR - link do BGK 

Podstawa prawna:

 

  • ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 208).

 

Na podst. www.gov.pl/web/finanse

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Charlotte Müller

18.3.2020 1:20:48

Re: Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

Cześć, nazywam się Charlotte Müller, jestem prywatnym pożyczkodawcą. Czy potrzebujesz szybkiej, długoterminowej lub krótkoterminowej pożyczki o stosunkowo niskiej stopie procentowej wynoszącej zaledwie 3%? Czy trudność gospodarki wpływa na ciebie w tym roku? lub czy odmówiono Ci pożyczki przez bank lub inną instytucję finansową? Oferujemy bezpieczne pożyczki, a jeśli potrzebujesz szybkiej pożyczki, napisz do mnie na adres (moonlightloanfirm@gmail.com)

Charlotte Müller

18.3.2020 1:18:20

Re: Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

Cześć, nazywam się Charlotte Müller, jestem prywatnym pożyczkodawcą. Czy potrzebujesz szybkiej, długoterminowej lub krótkoterminowej pożyczki o stosunkowo niskiej stopie procentowej wynoszącej zaledwie 3%? Czy trudność gospodarki wpływa na ciebie w tym roku? lub czy odmówiono Ci pożyczki przez bank lub inną instytucję finansową? Oferujemy bezpieczne pożyczki, a jeśli potrzebujesz szybkiej pożyczki, napisz do mnie na adres (moonlightloanfirm@gmail.com)

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY