Ochrona środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Strona 1 z 4

Czym są opłaty za korzystanie ze środowiska?

Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak sama ich nazwa wskazuje, są pobierane za to, że przy okazji prowadzenia jakiejś działalności dochodzi do zanieczyszczenia środowiska (emituje się spaliny, odprowadza ścieki itd.) i dlatego za tak wyrządzoną szkodę na środowisku naturalnym należy płacić. Pieniądze z tych opłat trafiają na specjalnie wyodrębnione fundusze celowe, które to fundusze przeznaczają wszystkie swoje wpływy na ochronę środowiska. Zatem zanieczyszczając środowisko paradoksalnie, jednocześnie współfinansujemy budowę np. oczyszczalni ścieków w naszej okolicy. Przyjęty w Polsce system funduszy celowych trzeba więc uznać za pomysł trafiony - gdyby środki z tych opłat stanowiły przychód np. jednostek samorządu terytorialnego istniałoby ryzyko, że nie byłyby przeznaczane na ochronę środowiska, lecz na inne, bardziej „polityczne” cele.

Problemem jednak jest świadomość wszystkich zobowiązanych takiego obowiązku - nie wszyscy o tych opłatach wiedzą albo chcą wiedzieć.

Kto jest obowiązany uiszczać takie opłaty?

Ponieważ kraje Unii Europejskiej na problem ochrony środowiska chyba najbardziej zwracały Polsce uwagę, ostatnimi czasy istotnie nasiliły się kontrole z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska na podmioty zobowiązane do uiszczania takich opłat. Aby uniknąć przykrych konsekwencji takich kontroli ustalmy na samym początku - kto winien uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska?

Przez podmiot korzystającym ze środowiska rozumie się:

  • przedsiębiorcę czyli osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, czyli: zarobkową działalność wytwórcza, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły,

  • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

  • jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą (np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady karne, zakłady gospodarki komunalnej itp.) ,

  • osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Jak widać zakres jest bardzo szeroki, w zasadzie trudno wskazać kto pod taki obowiązek nie będzie podpadał, dlatego też opłaty te nazywane są powszechnym publicznoprawnym obowiązkiem - tak jak podatki. W ostatnim punkcie wymienione są nawet i osoby fizyczne, przy czym będą one obowiązane do uiszczania takich opłat jeżeli korzystają ze środowiska w takiej skali, że aż wymagane będzie pozwolenie (możemy więc spokojnie np. pić wodę z górskich strumyków, no chyba, że pobieramy ją w hurtowych ilościach albo do działalności gospodarczej!).

Czym jest korzystanie ze środowiska?

Jeżeli już znaleźliśmy się w gronie w/w podmiotów sprawdźmy czy nasza firma, nasz podmiot korzysta ze środowiska (z punktu widzenie obowiązku opłaty oczywiście). Korzystaniem ze środowiska jest:

  • emisja zanieczyszczeń do powietrza (czyli m.in. spalanie paliw w samochodach)

  • odprowadzanie ścieków,

  • pobór wód,

  • składowanie odpadów.

Jeśli po wykonaniu powyższego prostego testu okaże się, że jesteśmy podmiotem, który korzysta ze środowiska to pozostaje się do tego przyznać i złożyć swoją deklarację do właściwego urzędu.

Kiedy i do kogo trzeba wnosić opłaty?

Właściwym organem przyjmującym opłaty od podmiotów z danego województwa jest marszałek województwa stojący na czele samorządu. To jemu ustawa przyznała taką kompetencję, przy czym trzeba pamiętać, że pieniądze z tego tytułu nie zasilają konta marszałka i województwa, ale właściwych miejscowo funduszy ochrony środowiska - jeżeli np. firma działa w Zakopanem, to wpływające do urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego pieniądze zasilą (wg odpowiedniego klucza) rachunek czterech różnych funduszy ochrony środowiska: gminnego - zakopiańskiego, powiatowego - tatrzańskiego, wojewódzkiego - małopolskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Obowiązek uiszczania opłat jest kwartalny, to znaczy do miesiąca (czyli do końca stycznia, kwietnia, lipca i października) po każdym kwartale należy taką opłatę uiścić, aby nie popaść w zwłokę.

Wszystko co dotychczas zostało na temat opłat za korzystanie ze środowiska napisane wydaje się być przejrzyste i nie powinno budzić obaw. Istnieje jednak przeszkoda, która powoduje, że wielu zobowiązanych próbuje ten obowiązek ominąć - jest nią sprawozdanie.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (6)

Jerzy Daniłowicz

7.7.2016 14:4:56

Re: Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czy szkoły państwowe również są obowiązane do wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska?

Joanna

28.9.2011 21:29:37

Re: Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Witam, chciałabym wiedzieć czy urząd gminy powinien także uiszczać opłaty za korzystanie za środowiska? Interesuje mnie szczególnie opłata za pobór wody (hydrofornia). Z góry dziękuję za odpowiedź.

nowy zarząd

4.6.2010 21:9:29

Re: Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czy opłatę za korzystanie ze środowiska płaci wspólnota mieszkaniowa korzystająca wraz z trzema innymi wspólnotami ze wspólnej kotlowni dla ogrzania swoich mieszkań.

Janusz

10.2.2010 11:41:44

Re: Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Witam.załozyłrm działanosc gospdarcza i mysle działac w kiedunku transportu nie mniejjednak nie znam wszystkich obowiazkow i stawek ze w tym kierunku.na tej stronie szukam odpowiedzi na moje pytania jake sa! Jakie sa za 1l spalonego paliwa kiedy mam obowiazek zaplacic a kiedy jestem z niego zwolniony..kiedy zadaje takie pytanie transportowca mowia ze niewidza o takiej odpowiedzailnosci.prosze o czysta i jasna odpowiedz.

Janusz

10.2.2010 11:39:33

Re: Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Witam.załozyłrm działanosc gospdarcza i mysle działac w kiedunku transportu nie mniejjednak nie znam wszystkich obowiazkow i stawek ze w tym kierunku.na tej stronie szukam odpowiedzi na moje pytania jake sa! Jakie sa za 1l spalonego paliwa kiedy mam obowiazek zaplacic a kiedy jestem z niego zwolniony..kiedy zadaje takie pytanie transportowca mowia ze niewidza o takiej odpowiedzailnosci.prosze o czysta i jasna odpowiedz.

Barbara

1.9.2009 12:44:23

Re: Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Zgodnie z art.3 Poś. pkt. 20 osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego sa podmiotami korzystającymi ze środowiska. Jeżeli ich działalność nie wymaga pozwolenia zintegrowanego lub innego czy muszą składać do urzędu marszałkowskiego wykazy i ewentualnie uiścić opłatę(jeżeli półroczna kwota jest większa niż 400 zł)? Jezeli tak to za jaki rodzaj korzystania ze środowiska może np. za samochody )gdzie ustalić ich dane (gminy nie prowadzą ewidencji działalności w/w ).Czy w/w nie powinni składać wykazów i uiszczać opłat bo nie mają obowiązku posiadać pozwolenia?

Pokaż wszystkie komentarze (6)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: