Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rachunek bankowy, a właściwie środki pieniężne na nim zgromadzone, są oczywiście oprocentowane. Oprocentowanie dokonywane jest według stopy stałej lub zmiennej. W jakiej wysokości - to już określa sama umowa rachunku bankowego.

Czym jest stopa procentowa?

Stopa procentowa jest pewną wielkością, która jest mierzona procentowo wyrażonym stosunkiem kwoty, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału, najczęściej ustalana na okres roku. Stopę procentową ustalają banki i określa ona, jaką sumę należy zapłacić za udzieloną przez niego pożyczkę lub jaką kwotę płaci bank klientowi za to, że przechowuje on swoje oszczędności w tym banku. Stopa procentowa w bankach komercyjnych oscyluje wokół poziomu ustalonego przez bank centralny.

Kiedy mamy do czynienia ze stałym oprocentowaniem?

Jak już była o tym mowa, to czy w danym przypadku stosuje się oprocentowanie stałe czy zmienne określa sama umowa. Bywa tak, że w umowie strony określiły wysokość oprocentowania, jednak nie zamieściły w niej klauzuli przewidującej możliwość jej zmiany. W takiej sytuacji przyjmuje się, iż zastrzeżono stałą stopę oprocentowania. Zasadę taką przyjąć należy na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1991 r.

Kiedy mamy do czynienia ze zmienną stopą procentową?

Aby stosować zmienną stopę procentową, konieczne jest uczynienie w umowie rachunku bankowego stosownego zastrzeżenia poprzez określenie, wskazanie okoliczności, w jakich może dojść, dochodzi do zmiany stopy procentowej dokonanej przez bank. Okoliczności te, to nic innego jak tylko przesłanki faktyczne, które miałyby uzasadniać zmianę stopy oprocentowania. Nie muszą być one wskazane szczegółowo, określenie może być dokonane w sposób ogólny.

Czy określenie stopy oprocentowania jest koniecznym elementem umowy rachunku bankowego?

Właściwie określenie stopy oprocentowania powinno nastąpić w umowie. Także wskazanie, który z rodzajów stopy oprocentowania (stopa stała czy zmienna) z zasady następuje w umowie. Jest to na tyle ważne, że nawet w przypadku, gdy stopa oprocentowania określona jest przez regulamin konkretnego banku i określa także jej rodzaj, nie zmienia to postaci rzeczy, że strony umowy rachunku bankowego muszą dokonać tego określenia, choćby miało to być tylko powtórzenie postanowień regulaminu.

Czy można przyjąć inny okres naliczania odsetek niż rok?

Z cała pewnością nie jest to możliwe, gdyż przepis stanowiący, iż do obliczania odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni jest przepisem bezwzględnie obowiązującym.

Pamiętaj, że:

  • Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni,
  • Fakt, iż stopa oprocentowania musi zostać określona w umowie rachunku bankowego nawet wtedy, gdy określa ją regulamin banku przesądza o tym, iż jest to tzw. postanowienie uzgodnione indywidualnie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami). 


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika