Apelacja / kasacja / zażalenie

Uprawnienia kuratora sądowego

Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego oraz prawne uwarunkowania wykonywania tej funkcji określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.2001.98.1071).

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorów sądowych ustawa dzieli na: 

- kuratorów zawodowych, 

- kuratorów społecznych.

Jak zostać kuratorem zawodowym?

Kuratorem zawodowym może być mianowany ten, kto: 

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

- jest nieskazitelnego charakteru, 

- jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, 

- ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, 

- odbył aplikację kuratorską, 

- zdał egzamin kuratorski.

Aplikacja kuratorska trwa rok. Ma na celu teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kuratora sądowego. Aplikant pozostaje pod patronatem kuratora zawodowego wyznaczonego przez kierownika zespołu kuratorskiego.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny polega na opracowaniu analizy akt sprawy oraz przygotowaniu stosownego wniosku procesowego lub innego pisma, którego przygotowanie należy do zadań kuratora sądowego. Natomiast na egzaminie ustnym zostaje sprawdzona znajomość metodyki pracy kuratora sądowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, przepisów prawnych dotyczących działalności kuratorów sądowych oraz innych wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

Prawa i obowiązki kuratora zawodowego

Kurator zawodowy jest obowiązany:

- stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

- występować w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka, 

- przeprowadzać na zlecenie sądu lub sędziego wywiady środowiskowe, 

- współpracować z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym, 

- organizować i kontrolować pracę podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów, 

- sygnalizować sądowi przyczyny przewlekłości postępowania wykonawczego lub inne uchybienia w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki.

Za naruszenie obowiązków kuratora grozi odpowiedzialność porządkowa albo dyscyplinarna. Dotyczy to też aplikantów kuratorskich.

Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do: 

- odwiedzania w godzinach od 7°° do 22°° osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych, 

- żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości, 

- żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd, 

- przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem, 

- żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Jak zostać kuratorem społecznym?

Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto: 

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

- jest nieskazitelnego charakteru, 

- jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, 

- posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, 

- złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.

Nie ma konieczności odbycia aplikacji i zdania egzaminu kuratorskiego.

Zadania kuratora społecznego

Kurator społeczny wpisany jest na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego. Pełni swoją funkcję w jednym, określonym zespole. Zadania kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować.

Kurator społeczny przy wykonywaniu swoich zadań ma analogiczne uprawnienia jak kurator zawodowy w zakresie odwiedzania osób objętych postępowaniem, żądania okazania przez te osoby dokumentów pozwalających na stwierdzenie ich tożsamości, żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych, przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów, dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem, oraz do żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (13)

Edo

23.12.2018 15:14:41

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Do Mrówka: Stan lodówki jest dowodem czy dzieci mają co jeść? A co jeśli jedzą głównie na mieście lub na bieżąco zamawiają posiłki? Równie dobrze może kazać im się rozebrać do naga, żeby zobaczyć czy są czyste nie? Zanim cos napiszesz to rusz łbem.

Edo

23.12.2018 15:10:42

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Do Szepciu: Jak ma skończone 15 to może sie legalnie zabawić nawet z 60 latkiem.

Szepciu

26.6.2018 22:36:47

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Czy 16 letnia dziewczyna może iść na wesele z chłopakiem który ma 21?

A

4.11.2017 20:41:41

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Czy 16 latka za zgoda rodziców może wyprowadzić się z domu jeżeli ma nadzór kuratora? Czy kurator ma jakiś wpływ na to? Czy jest w takim wypadku potrzebna zgoda sądu, czy wystarczy tylko kuratora?

Dd

1.9.2017 12:42:33

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Witam. Od roku z 3 dzieci \"trudnych\" przeprowadzilismy sie do kupionego domu. 3 malych chlopcow :6l autyzm...5l..adhd i za i 3latek ktory ciagle wszystko wymusza placzem.na placu jest glosno.. Dzieci krzycza...nie wszystko roxumieja.. Kupilismy psa ktory trz jest uciazliwy...owczarek.podhalanski Duzy.. Szczeka..chce sie bawic z dziecmi.czadem przychpdza inne dzieci do moich wtedy go zapinam dla bezpieczenstwa..wtedy troche ujada. Na.co dzien i w nocy pies kest spokojny. W sobote odwiedziła mnie niespodziewanie kuratorka sądowa.ze sa skargi na nas,ze dzieci głośne! Ze sa krzyki na dziec i..ze lies szczeka o imprezy! Abdurd.... Boje się co dalej... jakie sa konsekwencje... nie chce muec problemow. Starsi ludzie nie rozumieją chorob moich dzieci.dziekuje za odp.

Ania

9.6.2017 17:47:46

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Mam pytanie z była partnerką mam 2 dzieci ale ślubu nie mamy ukrywała przedemna chorobę i w tej chwili jest w szpitalu psychiatrycznym od trzech lat nie jesteśmy ze sobą tylko mieszkamy Teraz z inna partnerką mieszkam i z dziećmi .Pani kuratorka ewidentnie jest po stronie mojej ex partnerki i zamiast interesować się dziećmi interesuje się moim życiem osobistym i mówi ze to iż mieszkam z inna panią z która planuje życie działa na moją niekorzyść czy pani kurator ma prawo wtrącać się w moje życie osobiste widząc że i dzieci przy mojej partnerce bardzo się zmieniły i są weselsze spokojniejsze i nie ma z nimi już żadnego problemu

Łukasz

27.4.2017 17:17:18

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

czy kurator może zajrzeć w telefon komórkowy osoby objętej nadzorem?

WOJCIECH

31.1.2017 13:20:41

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Pytanko czy kurator zawodowy , ma prawo nakazywac osobie by sama ustalała kto jest wierzycielem by osoba ta sama jezdziła po innych miastach szukała banku gdzie ma wpłacac kwoty finansowe w ten sposob naprawiając szkode?

Wiola22

29.1.2017 18:42:34

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Mam pytanie ? Czy kurator ma prawo do odwiedzin w niedzielę w dniach gdzie się spędza z całą rodziną .Jestem zbulwersowana i zażenowana .

lipa....

17.1.2016 12:14:47

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

czy kurator może przyjechać do domu mojej dziewczyny oraz powiadomić jej mamę o mojej sytuacji przez którą mam dozór... Pracuje na 3 zmiany , mam w tygodniu treningi oraz gdy mam wolny czas spędzam go u dziewczyny dlatego też rzadko bywam w domu i dlatego też on chce odwiedzać mnie u dziewczyny czy może tak zrobić??

Mrówka

15.12.2015 16:15:6

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Kurator sądowy ma prawo zaglądać do lodoówki by stwierdzić czy małoletnie mają co jeśc by nie popadły w chorobę np. anemię a wiadomo do czego anemia prowadzi.Stan lodówki jest dowodem czy małoletnie mają co jeść więc do sklepu nie musi koniecznie się wybierać. Bielizna ubrania może być do wglądu kuratora by sprawdzić czy jest czysta co świadczy, że maloletnie są odpowiednio przygotowane do wchodzenia w społeczeństwo. To wszystko jest obrazem rodzica, który albo się stara albo nie o swoje dzieci. Te i inne ,,zasługi" są obrazem rodzica.

Jan SANOCKI

27.3.2015 8:59:25

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

jestem kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przebywającej od 11 grudnia 2011 r na internacji w Szpitalu Psychiatrycznym z powodu choroby zwanej schizofrenią osadzoną tam na podstawie orzeczenia Sadu z art 212 i 198 kk ec... tj za rzekome molestowanie seksualne kobiet w DPS oraz grozby karalne...sprawę umorzono bowiem biegli sądowi uznali , że mój podopieczny w chwili popełniania czynów miał zniesioną ..POCZYTALNOSC..zatem zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczeniago jako osobnika NIEBEZPIECZNEGO na leczeniu PRZYMUSOWYM i sęk w tm ,że moj podopieczny WARIATEM nie jest pomimo choroby psychicznej zachowuje się jak normalny zdrowy człowiek lecz opinie okresowe składane co 6 miesięcy do Sadu są NEGATYWNE zatem 0d 13 lipca 2013 r jako kurator społeczny walczę w sadach o jego UWOLNIENIE -uchylenie internacji poprzez powoływanie innych biegłych którzy zeznali w Sadzie ,ze inteligencja internowanego nie odbiega od normy i może dobrze funkcjonować poza szpitalem jako WOLNY obywatel.Napodstawie podobnych orzeczeń bo było ich więcej mo-ój podopieczny niebawem będzie cłowiekiem WOLNYM...Jan SANOCKI kurator społeczny..

VIP

2.9.2012 11:12:56

Re: Uprawnienia kuratora sądowego

Witam,może nie komentarz a pytanko,czy kurator sądowy na pierwszej wizycie bez żadnego wyroku spytał osobę ile ma na koncie?Był też w sklepie i pytał,co dane osoby kupują,oraz zajrzał do lodówki i do szafek z ubraniami i bielizną?

Pokaż wszystkie komentarze (13)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.10.2017

  Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 21.11.2017

  Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

  Rządowy projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku (...)

 • 20.3.2008

  Układ z wierzycielami w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postępowanie układowe jest typem postępowania sądowego, które ma na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami układu umożliwiającego wykonanie zobowiązań. Efektem (...)

 • 31.5.2019

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)