Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

Czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu stanowi szczególny przypadek wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Szczególny charakter tej czynności wiąże się przede wszystkim z tym, że czynność ta stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów niezależnie od tego kto jest nabywcą nowego środka transportu w państwie członkowskim nabycia (ewentualnie - kto jest dokonującym przemieszczenia nowego środka transportu z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego). Przede wszystkim, ani nabywca, ani dokonujący dostawy towarów, nie muszą być podatnikami VAT.

Uwaga!

Nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu sytuacja, gdy przemieszczenie nowego środka transportu nie wiąże się z jego nabyciem. Przykładowo - nie będzie stanowić szeregu transakcji wewnątrzwspólnotowych fakt podróżowania nowym środkiem transportu po państwach członkowskich.

Co to jest nowy środek transportu?

Przepisy ustawy ściśle definiują pojęcie nowego środka transportu. Są to:

  1. pojazdy lądowe wymienione w poz. 1-4, 9, 10 i 15-20 załącznika nr 1 do ustawy VAT, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6 000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy,
  2. pojazdy wodne wymienione w poz. 5-8 załącznika nr 1 do ustawy VAT, o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT,
  3. statki powietrzne wymienione w poz. 11-14 załącznika nr 1 do ustawy VAT, o maksymalnej masie startowej większej niż 1 550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków powietrznych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy VAT.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez dostawcę (zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach członkowskich wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu - występująca równocześnie z jego wewnątrzwspólnotowym nabyciem - powinna być udokumentowana fakturą).

Jaką stawką opodatkowane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu?

Jak każde wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu opodatkowane jest stawką krajową (a więc najczęściej 22%).

Czy nabywca nowego środka transportu obowiązany jest do rejestracji jako podatnik VAT?

Nie. Sam tylko fakt wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji.

Czy nabywca nowego środka transportu obowiązany jest złożyć deklarację?

Tak. Deklaracja taka składana w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (a więc termin jest identyczny jak przy zapłacie podatku). Deklarację tą składa się na druku VAT-10.

Uwaga!

Nie składają osobnych deklaracji podatnicy, którzy obowiązani są do regularnego składania deklaracji. Podatnicy ci wykazują wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Kto jest obowiązany do zapłaty podatku i kiedy powinno to nastąpić?

Obowiązany do zapłaty podatku jest nabywca nowego środka transportu. Obowiązkiem nabywcy jest, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, obliczenie i wpłacenie podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

Uwaga!

Czternastodniowy termin zapłaty podatku dotyczy zarówno podatników obowiązanych do złożenia deklaracji w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, jak i podatników wykazujących tą czynność w deklaracji składanej przez siebie za dany okres rozliczeniowy.

Czy to wszystkie obowiązki ciążące na nabywcy nowego środka transportu?

Nie. Każdy nabywca środka transportu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu obowiązany jest złożyć informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (na druku VAT-23). Informacja ta wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty stanowią podstawę do wydania zaświadczenia o uiszczeniu przez podatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu.

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 3, 17 ust. 1 pkt 3, 99 ust. 10, 103 ust. 3 oraz 103 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika