Zaliczki w WDT a stawka 0% oraz odliczenie podatku VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

Do końca maja 2005 r. przepisy dotyczące opodatkowania zaliczek w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów budziły wiele kontrowersji, co w praktyce powodowało, że podatnicy nie wykazywali sprzedaży z tytułu tych zaliczek w deklaracjach. Od 1 czerwca 2005 r. przepisy zostały nieco złagodzone. Aktualnie, jeżeli przed dokonaniem WDT otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Do końca maja 2005 r. zasadę tę stosowało się pod warunkiem, że podatnik przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenie zwrotu różnicy podatku (zasad obowiązywała również w eksporcie). Chodziło o to, że podatnik opodatkowywał stawką 0% dopiero zaliczkę, podczas gdy do dostawy mogło w ogóle nie dojść. Gdyby zaś chodziło o zaliczkę krajową, wówczas musiałaby być ona opodatkowana właściwą stawką krajową. Aby zatem nie dochodziło do nadużyć i wykazywania dostaw, które mogły nie mieć miejsca, wprowadzono przepis o zabezpieczeniu majątkowym. Przepis ten powodował jednak, że podatnicy w ogóle nie opodatkowywali zaliczek i czekali na dokonanie dostawy. Podatnicy nie stosowali tego przepisu również dlatego, że brak zabezpieczenia mógł powodować problemy przy bardzo małym obrocie z tytułu zaliczek w WDT przy jednoczesnym dużym zwrocie podatku z zakupów krajowych.

Kiedy podatnik może opodatkować zaliczkę w WDT stawką 0% i jak odliczyć podatek?

W aktualnym stanie prawnym zasada jest więc następująca: podatnik może opodatkować każdą zaliczkę w WDT stawką 0%, otrzymaną przed wydaniem towaru, bez konieczności składania w urzędzie skarbowym jakiegokolwiek zabezpieczenia, że dostawa dojdzie do skutku.

Jeśli jednak chce obrót z tytułu takiej zaliczki wziąć pod uwagę przy obliczaniu wcześniejszego terminu zwrotu podatku, musi już przedstawić w urzędzie skarbowym stosowne zabezpieczenie.

Przykład:

 • Podatnik otrzymał w lutym 2006 r. zaliczkę na WDT w wysokości 40.000 zł (po przeliczeniu na złotówki). Dostawa została dokonana dopiero w marcu 2006 r. Podatnik może wykazać obrót z tytułu zaliczki wg stawki 0% już w deklaracji lutowej, ale w zależności od tego, czy przedstawi zabezpieczenie majątkowe, czy też nie, różny będzie u niego termin zwrotu różnicy podatku.

Rozważmy dla przykładu dwie sytuacje, zakładając dodatkowo, że:

 1. podatnik dokonał sprzedaży krajowej w wysokości 100.000 zł netto + 22.000 zł VAT;

 2. nabył środki trwałe za kwotę 180.000 zł netto + 39.600 zł VAT;

 3. nabył towary pozostałe za kwotę 140.000 zł netto + 30.800 zł VAT.

W pierwszej sytuacji załóżmy, że podatnik przedstawił zabezpieczenie różnicy podatku:            

Wysokość zabezpieczenia wynosi 8.800 zł (40.000 zł x 22%) - zakładając, że sprzedaż danego towaru na terytorium kraju podlega opodatkowaniu stawką 22%.

 • Podatek należy wynosi:                                                         22.000 zł

 • Podatek naliczony wynosi:                                                     70.400 zł

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynosi                 48.400 zł

Do zwrotu w terminie 60 dni podatnik może przyjąć:

 • podatek naliczony od nabycia środków trwałych w kwocie:         39.600 zł

 • 22% obrotu opodatkowanego stawką niższą niż podstawowa, czyli obrotu z tytułu zaliczki w WDT, który wynosi:                                    8.800 zł (40.000 zł x 22%)

                                                                                                          -------------

                                                                                  Suma:             48.400 zł

Podatnik może więc otrzymać całą kwotę 48.400 zł w terminie 60 dni na swój rachunek bankowy.   

Ponadto, po przedstawieniu w marcu dokumentów potwierdzających dostawę, zabezpieczenie zostanie zwrócone.

W drugiej sytuacji załóżmy, że podatnik nie przedstawił zabezpieczenia:

 • Podatek należy wynosi:                                                                22.000 zł

 • Podatek naliczony wynosi:                                                            70.400 zł

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynosi:                48.400 zł

Podatnik dokonuje wyliczenia kwoty do zwrotu w terminie 60 dni:

 • podatek naliczony od nabycia środków trwałych wynosi:             39.600 zł

 • podatnik nie może wziąć pod uwagę obrotu z tytułu zaliczki w WDT                                                                        

                                                                                                          --------------

                                                                                  Suma:             39.600 zł

W tym przypadku podatnik w terminie 60 dni otrzyma kwotę 39.600 zł, zaś pozostałą część różnicy podatku, tj. kwotę 8.800 zł (48.400 zł - 39.600 zł), podatnik otrzymana w terminie 180 dni.  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r., Nr 90, poz. 756);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 97, poz. 970, ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika