Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Nowe przepisy wejdą w życie dnia 13 czerwca 2014 r. Do tego dnia bowiem, we wszystkich krajach UE powinny zostać implementowane przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze znany, gdyż ustawa o prawach konsumenta nie została uchwalona, ale w Sejmie trwają prace nad projektem. Można zatem wskazać kilka zmian, które czekają konsumentów i sklepy internetowe.

  • brak informacji o cenie, wynagrodzeniu czy kosztach może skutkować brakiem zobowiązania konsumenta do ich zapłaty
  • termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny będzie wynosił 14 dni
  • przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy równych najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia jaki sam oferuje
  • konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
  • zniknie z systemu prawa pojęcie niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej
  • zostanie wydłużony okres domniemania istnienia wady w dacie sprzedaży produktu do sześciu miesięcy

Prawo do informacji

Przepisy projektowanej ustawy znacznie poszerzają obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec konsumenta. Informacje te będą stanowiły integralną część umowy i będą mogły zostać zmienione wyłącznie za porozumieniem stron. Niewypełnienie obowiązków informacyjnych może skutkować dotkliwymi dla sprzedawcy konsekwencjami. Przykładowo brak informacji o cenie, wynagrodzeniu czy kosztach może skutkować brakiem zobowiązania konsumenta do ich zapłaty. Ponadto nie wypełnienie obowiązków informacyjnych karane będzie grzywną. Zgodnie z projektem ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywał będzie na przedsiębiorcy.

Odstąpienie od umowy

Pierwsza i podstawowa zmiana to wydłużenie terminu na odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny z 10 do 14 dni. W razie braku przekazania konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia termin ten wydłuża się do 12 miesięcy, a nie jak obecnie do 3 miesięcy.

Jedną ze zmian, z której powinni być zadowoleni przedsiębiorcy jest możliwość powstrzymania się ze zwrotem konsumentowi płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Aktualnie przedsiębiorca powinien zwrócić płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta. Nie ma przy tym możliwości wstrzymania się ze zwrotem do czasu otrzymania towaru.

Kolejną zmianą korzystną dla przedsiębiorców jest uregulowanie wysokości kosztów dostawy towaru, jaką przedsiębiorca powinien zwrócić kupującemu. Aktualnie przedsiębiorca powinien zwrócić taką kwotę jaką zapłacił kupujący. Według projektu natomiast przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy równych najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia jaki sam oferuje. Jeżeli konsument korzysta z droższej usługi dostawy to nie otrzyma zwrotu całości tych kosztów.

Jedną z kwestii, która aktualnie budzi zdecydowany sprzeciw sprzedawców internetowych jest możliwość korzystania przez konsumentów z zakupionego towaru przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Często bowiem konsumenci zwracają towar uszkodzony lub noszący ślady użytkowania co uniemożliwia jego ponowną sprzedaż jako nowego towaru. Wprawdzie nadal konsument będzie miał prawo korzystania z kupionych rzeczy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jednak znacznie precyzyjniej został określony zakres dozwolonego użytku. Konsument będzie zatem ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Odpowiedzialność ta będzie jednak wyłączona w przypadku braku należytej informacji o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy.

Znacznie poszerzony i doprecyzowany zostanie katalog przypadków, w których prawo do odstąpienia nie będzie przysługiwało konsumentowi. Z obecnych siedmiu punktów będzie ich trzynaście.

Reklamacje

Nowa ustawa o prawach konsumenta uchyla ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Tym samym zniknie z systemu prawa pojęcie niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej. Kwestie odpowiedzialności sprzedawcy zostaną uregulowane w zmienionych przepisach o rękojmi. Ponadto sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jeżeli takowej udzieli. Zmiana przyczyni się do ujednolicenia podstaw prawnych odpowiedzialności sprzedawcy co powinno pozytywnie wpłynąć na świadomość prawną klientów i sprzedawców. Ponadto zostanie wydłużony okres domniemania istnienia wady w dacie sprzedaży produktu z trzech do sześciu miesięcy.

Biorąc pod uwagę całość projektowanej regulacji z pewnością należy ocenić ją jako poprawiającą sytuację konsumentów. Nie brak jednak również rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców. Z pewnością Ci ostatni powinni przygotować się na konieczność wprowadzenia daleko idących zmian w regulaminach oraz informacjach zamieszczonych na stronach sklepów.

Jakub Spalik
e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika