Chorobowe dla funkcjonariouszy "mundurówek" obniżone

Prezydent podpisał nowelizację przepisów regulujących zasady wypłacania chorobowego dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Przedmiotowa ustawa podpisana przez prezydenta ma na celu zmianę zasad ustalania wysokości uposażenia należnego w okresie choroby funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, których sytuacja prawna regulowana jest w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej Straży Pożarnej, o Biurze Ochrony Rządu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz o Służbie Więziennej.

Porady prawne

Za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusze i żołnierze otrzymywać będą co do zasady 80 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, analogicznie do rozwiązań przyjętych w powszechnym, pracowniczym systemie ubezpieczeń.

Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie w związku z tym nagroda roczna, natomiast zmniejszenie uposażenia nie będzie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru uprawnień emerytalnych i rentowych.

Środki stanowiące różnicę (20 proc.) w uposażeniu osób pozostających na zwolnieniu, zasilać mają fundusze przeznaczone na nagrody i zapomogi dla tych funkcjonariuszy, którzy faktycznie przebywać będą na służbie.

Ustawa określa podstawy przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich i jednocześnie wskazuje szereg okoliczności, w których mimo pozostawania na zwolnieniu, funkcjonariusz otrzymywać będzie całe, niepomniejszone uposażenie. Ustawa wskazuje jakie rodzaje dokumentów będą honorowane odpowiednio dla przyczyny zwolnienia.

Istotną część nowelizacji stanowią inkorporowane do treści ustawy zasady przyznawania i obliczania nagród rocznych. W uchwalonej ustawie przewiduje się wypłatę nagród rocznych, które będą stanowiły 1/12 uposażenia otrzymanego w roku, za który nagroda przysługuje. W przypadku przebywania na zwolnieniu wysokość nagrody ulegnie zatem obniżeniu.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Dominika 2016-03-24 12:08:33

  W końcu jakaś sprawiedlowość - wszak Ci pracownicy chorują tak samo jak pozostali. Ps.ja również byłam zatrudniona na innych zadasach- obecnie, mogę tylko powspominać warunki przyjecia! Czemu zatem mundurówka ma być traktowana po macoszemu??

 • TOmówiłemJa 2016-03-19 13:01:20

  Tak wszystko gra, ale przyjmujący się do służby lat temu naście przyjmowani byli na innych warunkach to dla czego zmienia się zasady gry podczas meczu??

 • Iwa 2016-03-18 18:41:35

  za chwilę nie będzie chętnych do pracy w Policji. Narażać życie i zdrowie za najniższą krajową? Po co?

 • Janek 2016-03-18 11:56:14

  Od wielu lat coraz gorzej w tej Armii. Dawno nie słyszałem żeby było coś dodane, cały czas się zabiera. No i nadszedł czas ZDZIWIENIA, JAK TO? Taki fajny cukierek a po zdjęciu pozłotka g...

 • Jędrek 2016-03-18 08:10:31

  O 25 lat za póżno !!!!!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika