Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

W dokumencie oceniono efekty Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i zakresu realizacji jej priorytetów. Oceniono także wpływ, jaki na tę politykę miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze ekologiczne - narodowy i wojewódzkie.

Przedstawiono ponadto analizę zobowiązań Polski w obszarze środowiska na 2020 rok oraz aktualny stan ich realizacji.

W raporcie nakreślono ponadto najważniejsze kierunki przyszłych działań mające na celu trwały rozwój gospodarczy przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Kluczowe obszary tematyczne objęte opracowaniem to: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przyrody i leśnictwo.

Obowiązek sporządzania Raportu z realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP) nakłada art. 16 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, dotyczący obowiązku sprawozdawczo-informacyjnego wobec Sejmu i Senatu RP. Raport został wykonany w 2013 r. m.in. na podstawie analizy danych statystycznych, z uwzględnieniem efektów realizacji programów współfinansowania ze środków UE oraz funduszy ekologicznych.

Źródło: mos.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Karta Polaka na cały świat

  Propozycja rządowa zakłada rozszerzenie ustawy o Karcie Polaka na cały świat tak, aby objąć jej przepisami wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne.

 • Problem smogu i torebki foliowe...

  Wicepremier Morawiecki zapowiedział m.in. przeznaczenie środków z opłaty recyklingowej w pierwszej kolejności na wymianę kotłów w gospodarstwach domowych.

 • Lepsza gospodarka odpadami

  Nowelizacja ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach zaostrza w pozwoleniach zintegrowanych wymagania dotyczące monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.

 • Renta socjalna rośnie

  Ustawa przyjęta przez parlament podwyższa rentę socjalną do poziomu najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W efekcie renta socjalna została podwyższona z 865,03 do 1.029,80 (...)

 • Polskie Domy Drewniane zaczną działać już wkrótce

  Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego (...)

NA SKÓTY