Funkcjonariusz publiczny zyska większą ochronę

Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub osobę, która mu pomaga, będzie karana pozbawieniem wolności nawet na 10 lat.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu karnego oraz ustawy o Policji. Pierwszy dokument zaostrzy kary za napaść na policjanta i osobę, która – pomimo braku obowiązku – pomoże funkcjonariuszowi w obronie bezpieczeństwa publicznego. Druga nowela ochroni policjanta nawet na urlopie.

Sprawca używający broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu czy środka obezwładniającego, dopuszczający się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę, która mu pomaga, trafi za kratki przynajmniej na rok. Maksymalna kara wyniesie w tym przypadku 10 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli podczas takiego ataku funkcjonariusz lub obywatel dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to sprawca posiedzi w więzieniu najkrócej 3 lata.

- Jest to reakcja na zdarzające się ostatnio przejawy agresji wobec funkcjonariuszy publicznych – tłumaczy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Powiększając ochronę dla obywateli rząd wyjaśniał, że skoro osoby takie działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, to atak na nie powinien być – w sensie prawnym – traktowany tak samo surowo jak napaść na policjanta.

Proponowane przepisy zakładają również karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem, rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie czy z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych.

Nowością jest przepis dotyczący przestępstwa przeciwko dobru publicznemu, według którego sprawca odpowie grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawieniem wolności do lat 2 wtedy, gdy uderzy człowieka interweniującego na rzecz ochrony i bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przestępstwo takie będzie ścigane z urzędu.

Zmiany w ustawie o Policji zakładają natomiast, że funkcjonariusz skorzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym również wtedy, gdy podejmie interwencję poza służbą – np. na urlopie.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.9.2010

  Jak karana jest korupcja?

  Podmiotami przestępstwa korupcji w sektorze publicznym mogą być: podmiot łapownictwa czynnego (przekupstwa) - tj. każda osoba, która wręcza (daje) bądź obiecuje udzielić łapówki w zamian za (...)

 • 11.8.2018

  Więcej dotacji na pożytek publiczny

  Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80% możliwą wartość przyznanej dotacji.

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • 19.3.2018

  Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

  Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku (...)

 • 17.6.2018

  Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

  Pracownicy administracji odpowiadają majątkowo za naruszenie prawa wobec przedsiębiorców. Przedsiębiorca może więc dochodzić odszkodowania w razie naruszenia prawa przez urzędnika.