Kara dla TVN za natarczywe lokowanie produktu

Przewodniczący KRRiT, Jan Dwora 5 lutego 2015 r. nałożył na TVN S.A., nadawcę programu TVN Style, karę w wysokości 50 tys. zł za naruszenie przepisów dotyczących lokowania produktu.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza audycji „O tym się mówi” programu TVN Style nadanego 25 maja 2014 r. wykazała naruszenie artykułów ustawy o radiofonii i telewizji dotyczących lokowania produktu.

Analiza nadesłanych przez nadawcę materiałów wykazała, że w trwającej 14 minut audycji wielokrotnie pojawiały się informacje oraz przekazy wizualne nadmiernie eksponujące lokowany produkt, co jest niezgodne z art. 17a ust. 5 pkt 1 ustawy o rtv.

KRRiT oceniając, czy doszło do naruszenia ustawy o rtv, posłużyła się kryteriami określonymi w komunikacie interpretacyjnym Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przepisów o reklamie telewizyjnej w dyrektywie o telewizji bez granic. Zgodnie z nim, pod pojęciem „nadmiernego eksponowania” należy rozumieć „powracającą obecność danej marki, towarów lub usług, lub sposób, w jaki są one prezentowane lub w jaki sposób się pojawiają”.

Monitoring audycji wykazał również brak oznaczeń informujących o lokowaniu produktu, co stanowi naruszenie art. 17a ust. 2 ustawy o rtv, jasno określającego, że „audycje, w których stosuje się lokowanie produktu oznacza się w programach telewizyjnych za pomocą znaku graficznego (...)”.

Rozpowszechnienie przez nadawcę przekazów handlowych z naruszeniem przepisów dotyczących zasad stosowania lokowania produktu może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru prezentowanych treści.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także jego dotychczasową działalność.

Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości uwzględniono przede wszystkim wysoką intensywność naruszenia oraz sposób działania polegający na użyciu różnorodnych form i sposobów eksponowania lokowanego produktu. KRRiT wzięła również pod uwagę fakt, że do naruszenia przepisów ustawy doszło w audycji emitowanej w niedzielę, w czasie dużej oglądalności, co wiąże się z oddziaływaniem na szeroki krąg odbiorców, w tym widzów małoletnich.

Źródło: krrit.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: