Konsultacje GUS w zakresie kodów PKD

Informacja dot. nowelizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

W latach 2018-2021 Grupa Robocza ds. rewizji NACE Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat przeprowadziła szereg analiz i konsultacji dotyczących propozycji zmian do Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych NACE Rev.2, obowiązującej w Unii Europejskiej.

Wstępny projekt struktury nowej klasyfikacji NACE był przedmiotem szerokich konsultacji z krajami członkowskimi UE (w tym Polski) i po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez uzytkowników został przyjęty w maju 2022 r. podczas 49. Posiedzenia Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC - European Statistical System Committee).

W związku z tym, że odpowiednikiem klasyfikacji NACE, na poziomie krajowym, jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) Główny Urząd Statystyczny prowadzi konsultacje dotyczące poziomu krajowego nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, opartej na zrewidowanej NACE Rev. 2.1. Konsultacje te umożliwią użytkownikom klasyfikacji PKD zaproponowanie zmian na poziomie krajowym - tj. piątego znaku PKD (XX.XX.A).

Porady prawne

Z uwagi na szerokie wykorzystanie PKD, między innymi do klasyfikowania podmiotów gospodarczych w rejestrach urzędowych, istotne jest, aby zmiany wprowadzane do klasyfikacji PKD odzwierciedlały faktyczne potrzeby jej użytkowników. W związku z tym, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w prowadzonych szerokich konsultacjach dotyczących projektu nowej struktury klasyfikacji PKD 2025.

Jak zgłaszać propozycje zmian do poziomu krajowego PKD?

Propozycje zmian do poziomu krajowego PKD (tj. wydzielenia podklas, zmian nazw grupowań, uzupełnień not wyjaśniających) można zgłaszać, w formie wypełnionych wniosków, na adres: Główny Urząd Statystyczny, Departament Standardów i Rejestrów, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa lub drogą mailową na adres: Sekretariat-SR@stat.gov.pl w terminie do końca marca 2023 r.

Zob.:

Obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Działalności PKD, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz. U. 251,poz. 1885 z późn. zm.) - tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone rozp. Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. i z dnia 24 czerwca 2020 r.:

Pliki te dostępne są również na stronie GUS:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika