Korekta rocznego zeznania PIT. Wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe

Korekta rocznego zeznania PIT umożliwia uwzględnienie rachunków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej, a znalezionych już po 30 kwietnia. Po tym terminie nie mogą jednak rozliczyć się wspólnie małżonkowie lub rodzice wychowujący samotnie dziecko, którzy wcześniej złożyli zeznania obejmujące tylko ich indywidualny dochód.

Jeśli w rocznym zeznaniu PIT nie uwzględniliśmy informacji o dochodzie za 2012 r., możemy ponownie złożyć roczną deklarację PIT, z naniesionymi zmianami. Korektę rocznego zeznania można złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku deklaracji za 2012 r. korekta jest możliwa do końca 2018 roku.

Wyjątkiem jest korekta, której przyczyną jest chęć przekazania 1 proc. naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli do 30 kwietnia nie wskazaliśmy, komu przekazać wspomniany 1 proc., możemy to jeszcze skorygować w rocznej deklaracji, ale tylko pod warunkiem, że trafi ona do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu rocznego rozliczenia z fiskusem, czyli w tym roku do 30 maja.

Wspólne rozliczenie za pomocą korekty nie jest możliwe

Gdy małżonkowie złożyli do 30 kwietnia dwa odrębne zeznania podatkowe, ale teraz uznali, że jednak chcieliby rozliczyć się z fiskusem wspólnie, nie mogą już tego uczynić za pomocą korekty zeznania. Zmiana decyzji w tej sprawie była bowiem możliwa tylko do końca kwietnia. Natomiast w sytuacji, gdy we wspólnie złożonym zeznaniu, które trafiło do urzędu skarbowego do 30 kwietnia, małżeństwo już po tej dacie zorientuje się, że na przykład popełniło błąd - małżonkowie mogą złożyć korektę, by go poprawić.

W podobnej sytuacji będą rodzice, którzy nie rozliczyli się z samotnie wychowywanym dzieckiem, choć mieli takie prawo, a po 30 kwietnia jednak uznali, że chcieliby skorzystać z tej preferencji podatkowej. Tak jak w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków - wspólne rozliczenie z dzieckiem za pomocą korekty było możliwe tylko do 30 kwietnia.

Jeśli z korekty zeznania wynika, że musimy dopłacić podatek, nie wystarczy samo złożenie poprawionej deklaracji - należy także wpłacić podatek, do tego powiększony o odsetki od zaległości podatkowych, które w tym roku wynoszą 11,5 proc. w skali roku (chyba że ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę za nadanie listu poleconego, czyli 6,60 zł - w takiej sytuacji nie trzeba płacić odsetek). Jeśli jednak zapłacimy zaległy podatek w ciągu 7 dni od dnia złożenia zeznania, mamy prawo do obniżonych odsetek, których stawka aktualnie wynosi 8,63 proc.

Tradycyjnie lub elektronicznie

Ponieważ korekta jest ponownym złożeniem tego samego rodzaju zeznania, musimy dokonać jej na takim samym formularzu. Jeśli więc składaliśmy na przykład PIT-36, musimy złożyć ponownie ten sam druk, obowiązujący w tym roku, za który korygowane jest zeznanie.

Korektę deklaracji można złożyć zarówno w tradycyjny sposób (osobiście w urzędzie lub listem poleconym), jak i elektronicznie. Tego drugiego sposobu można także użyć w sytuacji, gdy pierwotnie składaliśmy papierowy PIT (i odwrotnie - możliwe jest złożenie papierowej korekty, gdy wcześniej składaliśmy PIT elektronicznie).

Jeśli jednak nie mamy podpisu elektronicznego, przez internet można skorygować tylko deklaracje, które w danym roku można było złożyć online. Tym samym w przypadku zeznań składanych za 2012 r. dotyczy to formularzy: PIT-36, PT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39. Jeśli jednak chcielibyśmy skorygować deklarację za 2008 r., w formie elektronicznej możemy to zrobić tylko w przypadku formularza PIT-37.

Należy także pamiętać, że począwszy od zeznań za 2011 r. podatnicy używają na zeznaniu albo numeru PESEL (zwykłe osoby fizyczne) albo NIP (przedsiębiorcy). Jeśli więc składamy korektę zeznania PIT-36L (za rok, w którym prowadziliśmy działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo), uwzględniamy w niej numer NIP, nawet jeśli obecnie nie prowadzimy już działalności gospodarczej.

Składając korektę należy pamiętać, że w rubryce Miejsce i cel złożenia zeznania należy koniecznie zaznaczyć kwadracik korekta zeznania, a do samego formularza dołączyć pisemne wyjaśnienie, dlaczego dokonujemy korekty (w przypadku korekty elektronicznej składamy wyjaśnienie na dołączanym automatycznie do korygowanego zeznania załączniku ORD-ZU). Korekty nie można złożyć w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą).

Obserwuj nas na:

Tagi:  podatek, pit, korekta

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 12.4.2012

  Korekta zeznania podatkowego

  Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą co do zasady skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym (...)

 • 6.4.2017

  Wspólne rozliczenie PIT małżonków

  Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ograniczyć obciążenia podatkowe dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania. W przypadku małżonków preferencja polega na opodatkowaniu (...)

 • 27.1.2018

  Jak przekazać 1% podatku za 2017 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

  Podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego PIT.

 • 22.12.2013

  PIT 2013. Kogo firma wyręczy w rozliczeniu PIT?

  Mija termin dla pracowników, którzy nie chcą rozliczać podatków samodzielnie. Wystarczy złożyć oświadczenie.