NIK sprawdzi system kształcenia lekarzy. Wyniki pod koniec roku

NIK zaplanowała kontrolę kształcenia personelu medycznego. Izba sprawdzi czy system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych zapewnia przygotowanie odpowiedniej liczby specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa?

Jak wynika z kontroli NIK jednym z czynników ograniczających dostępność świadczeń zdrowotnych jest niedobór personelu medycznego w wielu dziedzinach medycyny. Jednocześnie istnieje duże zróżnicowanie regionalne w rozmieszczeniu kadr medycznych. Rośnie też udział osób w podeszłym wieku wśród personelu medycznego. Na przykład wśród lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu, wzrósł odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia, z 18,1% w 2006 r. do 20,4% w 2012 r. Podobne zjawisko występuje wśród pielęgniarek i położnych. Dodatkowo, jak podkreślają eksperci, mamy obecnie do czynienia z drugą falą lekarzy wyjeżdżających na stałe za granicę.

NIK zbada m.in.

 1. Czy określano zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych obszarach ochrony zdrowia? Co zrobiło w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia? NFZ?
 2. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia zostały podjęte, aby umożliwić zatrudnienie lekarzy - specjalistów odpowiednio w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb?
 3. Czy systemy rekrutacyjne poszczególnych uczelni uwzględniały zapotrzebowanie na absolwentów tych szkół?
 4. Czy zapewniono proces kształcenia zgodnie z przyjętymi standardami?
 5. Czy występują bariery w dostępie do specjalizacji i co jest ich przyczyną?
 6. Jakie działania podejmowane są na rzecz zahamowania emigracji wykształconych w kraju fachowych kadr medycznych?
 7. Co robią organy założycielskie szpitali, aby pozyskać do swoich palcówek lekarzy określonych specjalności?

Wyniki kontroli zostaną przedstawione w III kwartale 2015 roku.

źródło: www.nik.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Ułatwienia dla lekarzy

  Rząd chce poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Rada Ministrów przyjęła projekt (...)

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w nowej ustawie

  Na mocy nowej ustawy powołana zostanie państwowa osoba prawna, która będzie następcą prawnym dotychczasowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zachowa obecną nazwę. 

 • Minister zdrowia i lekarze rezydenci idą na kompromis

  Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie z lekarzami rezydentami. Po serii konsultacji i spotkań udało się osiągnąć kompromis, na którym zyskają pacjenci i cały (...)

 • E-zwolnienia od 1 grudnia

  E-zwolnienia jako jedyna forma zaświadczeń o niezdolności do pracy zaczną obowiązywać dopiero od 1 grudnia br. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia (...)

 • Młodzi lekarze uzyskali podwyżki

   Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną.

NA SKÓTY