Podatek VAT i akcyza

Nowe zasady dotyczące zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych! Dotychczasowy katalog zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych pozostaje bez zmian.

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. przy sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych w celu skorzystania ze zwolnienia tych wyrobów od akcyzy konieczne jest:

 • wystawienie przez sprzedawcę wyrobów węglowych faktury zawierającej pozycję CN wyrobów węglowych i ich ilość wyrażoną w kilogramach oraz
 • złożenie przez nabywcę (finalnego nabywcę węglowego) oświadczenia potwierdzającego, że nabywane wyroby zostaną użyte do celów objętych zwolnieniem od akcyzy 

Oświadczenie potwierdzające przeznaczenie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem składa się:

 

 • na fakturze wystawianej przez dostawcę albo
 • w formie odrębnego dokumentu albo
 • w okresowej umowie zawartej pomiędzy nabywcą a dostawcą wyrobów węglowych.

 

Oświadczenie zawarte w okresowej umowie upoważnia do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów węglowych w ilości wskazanej w tej umowie. Dodatkowo konieczne jest potwierdzenie każdej dostawy wyrobów fakturą.

Treść oświadczenia:

 • podmiotów gospodarczych (osób prawnych, jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): nazwa nabywcy, adres siedziby lub zamieszkania nabywcy, numer NIP nabywcy, ilość, rodzaj oraz przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych, data i miejsce złożenia oświadczenia, czytelny podpis nabywcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentacji (do złożenia podpisu w imieniu nabywcy wymagane jest odpowiednie umocowanie w formie pełnomocnictwa);
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko nabywcy, adres zamieszkania nabywcy, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) nabywcy (przed złożeniem oświadczenia, nabywca zobowiązany jest do okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość nabywcy), numer PESEL nabywcy, ilość, rodzaj oraz przeznaczenie nabywanych wyrobów, data i miejsce złożenia oświadczenia, czytelny podpis nabywcy lub osoby upoważnionej do złożenia podpisu w imieniu nabywcy (wymagane jest pisemne pełnomocnictwo udzielone przez nabywcę).

Sprzedaż wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo

W przypadku dostaw wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie jest wymagane wystawienie faktury VAT ani złożenie przez nabywcę oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych.

Zwolnienia pozostają

Przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r. zachowują dotychczasowy katalog zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Drukarnia

31.12.2018 8:52:0

Re: Nowe zasady dotyczące zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych

Faktura z oświadczeniem jest dostępna na stronie https://druczki.eu/faktura-sprzedaz-wyrobow-weglowych.html


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.12.2018

  Nowe stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019

  5 grudnia 2018 r. w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019.

 • 17.10.2017

  Płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie objęte akcyzą?

  Płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie mają być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r. Produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe. 

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 25.1.2018

  Płyny do e-papierosów objęte akcyzą

  Nowelizacja przewiduje objęcie podatkiem akcyzowym od 1 stycznia 2019 r. płynu do papierosów elektronicznych i tzw. wyrobów nowatorskich (mieszaniny zawierające tytoń lub susz tytoniowy, (...)

 • 16.8.2018

  Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.