Ruch drogowy

Pozostałe

Koncesje i zezwolenia

Będą zmiany ustawy o transporcie drogowym

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym skierowany do konsultacji

7 lutego 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on szereg zmian mających na celu ułatwienia w procesie szkolenia i uzyskiwania kwalifikacji wstępnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Uzupełnienie programu kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych

Podczas kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych program zostanie uzupełniony o dodatkowe zagadnienia w zakresie m.in. urządzeń elektronicznych i mechanicznych, takich jak: elektroniczny program stabilizacji (ESP), zaawansowane systemy hamowania awaryjnego (AEBS), układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), systemy kontroli trakcji (TCS) i systemy monitoringu w pojeździe (IVMS) oraz inne zatwierdzone do użytku urządzenia wspomagania kierowcy lub układy automatyki.

Szczególny nacisk podczas kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych będzie kładziony na znaczenie takich elementów jak: przewidywanie zachowania uczestników w ruchu drogowym, zachowanie odpowiedniej odległości od innych pojazdów i wykorzystanie dynamiki pojazdu, stała prędkość, płynna jazda i odpowiednie ciśnienie w oponach. 

Szkolenia obejmą także znajomość inteligentnych systemów transportu, które poprawiają efektywność prowadzenia pojazdu oraz umożliwiają lepsze planowanie trasy, umiejętności przewidywania i oceny zagrożeń w ruchu drogowym oraz dostosowania się do nich.

Dostosowanie programu szkoleń okresowych do potrzeb kierowców

W celu dostosowania programu szkoleń okresowych do potrzeb kierowców oraz firm ich zatrudniających będzie możliwe uzgodnienie pomiędzy ośrodkiem szkolenia i osobą szkoloną przeprowadzenia takich modułów zajęć, które będą jej najbardziej potrzebne podczas wykonywania zawodu. 

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd)

Podczas szkolenia będzie przykładana większa waga do kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Każde szkolenie okresowe będzie obowiązkowo obejmować zajęcia z brd.

E-learning

Nowelizacja wprowadza możliwość prowadzenia szkoleń w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Ośrodek szkolenia będzie mógł prowadzić część szkoleń w tej formie, po spełnieniu określonych wymagań i za zgodą wojewody. 

Karta kwalifikacji kierowcy jako nowy dokument

Nowe przepisy wprowadzą możliwość wydawania karty kwalifikacji kierowcy jako nowego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego dla osoby, której nie można wydać prawa jazdy z kodem 95.

Kategoria B dla ekologicznych pojazdów powyżej 3,5 t

Propozycja zmian zakłada umożliwienie osobie posiadającej prawo jazdy kategorii B kierowanie pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dmc wynika z zastosowania paliw alternatywnych.

Profil kandydata na kierowcę dla przystępujących do kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego

Projekt przewiduje także zmiany w przepisach ustawy o transporcie drogowym w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy. Mają one na celu podniesienie efektywności szkoleń, uproszczenie i zwiększenie transparentności zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców.

Planowane jest wprowadzenie profilu kandydata na kierowcę dla osoby zamierzającej przystąpić do kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego, ustandaryzowanie dokumentów stosowanych na szkoleniach, przeniesienie miejsca przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (obecnie test jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez wojewodę w ośrodku szkolenia),  zwolnienie z konieczności posiadania badań lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy przez takich kierowców, który są zwolnieni spod stosowania dyrektywy 2003/59/WE, ale muszą posiadać takie badania np. przy przewozie osób lub rzeczy samochodem ciężarowym wykorzystywanym do użytku osobistego.

Uproszczenie obiegu dokumentów

Dodatkowo projekt ma na celu podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, tj. podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy oraz dostosowanie obiegu dokumentów i danych do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Oświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach będą składane przez kierownika ośrodka szkolenia pod groźbą odpowiedzialności karnej.  Ponadto przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia będą przekazywali wojewodom dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzonych kursów kwalifikacyjnych.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Opracowana w Ministerstwie Infrastruktury nowelizacja przepisów obejmuje ponadto doprecyzowanie i rozszerzenie zakresu wyjątków spod stosowania dyrektywy 2003/59/WE.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 23 maja 2020 r., ale niektóre przepisy zaczną obowiązywać później:  

 • przepisy dotyczące testów kwalifikacyjnych  -  1 września 2020 r.,
 • przepisy dotyczące części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów - 1 stycznia 2021 r.,
 • przepisy dotyczące przystępowania do kwalifikacji i szkolenia oraz umożliwiające kierowania pojazdami o dmc ponad 3,5 z kategorią B prawa jazdy, jeśli pojazd jest zasilany paliwami alternatywnymi - 23 maja 2021 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

  Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Co (...)

 • Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)

 • Wiecej danych w rejestrach dot. transportu drogowego

  Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które przewiduje ustanowienie wspólnych zasad dotyczących połączenia krajowych rejestrów (...)

 • Wkrótce mobilne kontrole drogowe

  W projekcie wprowadzono możliwość przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych. Proponowana (...)

 • Ważne dla kierowców w związku z pandemią koronawirusa

  Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej (...)

NA SKÓTY