Obywatel będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Uderzenie obywatela, który wystąpi w obronie niszczonego przez wandala mienia lub bitego w miejscu publicznym człowieka, będzie traktowane jak napaść na funkcjonariusza publicznego.

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie wysłuchają pierwszego czytania nowelizacji kodeksu karnego i ustawy o Policji. Nowe przepisy wprowadzą surowsze kary za napaść na funkcjonariusza i zwiększają ochronę obywateli, podejmujących tzw. obronę konieczną interwencyjną.

Według nowego art. 12a – wprowadzonego do kodeksu karnego – osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, działając na rzecz ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Co to oznacza w praktyce? Obecnie sprawca, który uderzy obywatela stającego w obronie napastowanego czy bitego w miejscu publicznym człowieka lub reagującego na akty wandalizmu, może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do roku.

Po zmianie przepisów będzie on odpowiadał na podstawie art. 222 § 1 K.k., przewidującego za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 3.

Co ważniejsze, napaść taka będzie przestępstwem ściganym w trybie publicznoskargowym, nie zaś z oskarżenia prywatnego. Prokurator – gdy dowie się o ataku na osobę podejmującą obronę konieczną interwencyjną – zostanie więc zobowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania także wtedy, gdy nie wniesiemy skargi.

Jeżeli stający w obronie zostanie zaatakowany przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, to sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Gdy uznamy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Nowe prawo będzie broniło obywateli jedynie wtedy, gdy zostaną naruszone ich dobra cielesne. Chronieni jak funkcjonariusze publiczni nie będziemy natomiast wtedy, gdy zachowanie sprawcy miało np. wyłącznie charakter zniewagi, natomiast nie przekroczył on swoim zachowaniem granicy naszej integralności cielesnej, a tym samym nie spowodował również żadnych skutków godzących w zdrowie.

Według nowych przepisów, karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywocia ma podlegać osoba, która zabije człowieka ze szczególnym okrucieństwem: z użyciem materiałów wybuchowych lub broni palnej, z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem lub w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Wraz z kodeksem karnym zmieni się również ustawa o policji. Ustawodawca proponuje, by policjant korzystał z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym również poza czasem służby, gdy będzie podejmował interwencje związaną z zagrożeniem dla życia lub zdrowia, przywróceniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ujęciem sprawcy przestępstwa.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.9.2010

  Jak karana jest korupcja?

  Podmiotami przestępstwa korupcji w sektorze publicznym mogą być: podmiot łapownictwa czynnego (przekupstwa) - tj. każda osoba, która wręcza (daje) bądź obiecuje udzielić łapówki w zamian za (...)

 • 26.12.2018

  Dostępność cyfrowa administracji

  Najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. Dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej (...)

 • 17.6.2018

  Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

  Pracownicy administracji odpowiadają majątkowo za naruszenie prawa wobec przedsiębiorców. Przedsiębiorca może więc dochodzić odszkodowania w razie naruszenia prawa przez urzędnika. 

 • 26.4.2017

  Sprawdź swoje punkty karne on-line

  Kierowcy w całym kraju mogą bez wychodzenia z domu sprawdzić, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe. E-usługa jest dostępna za darmo na portalu Obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać, (...)

 • 3.1.2019

  Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej są konstytucyjne

  Przepis, który uzależnia dostęp do przetworzonej informacji publicznej od wykazania istotnego interesu publicznego, jest zgodny z konstytucją - orzekł 18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny (...)