Osoba skazana nie zostanie posłem

Sejm wprowadził zakaz kandydowania do parlamentu dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Ubiegłoroczna zmiana konstytucji zaostrzyła warunki prawa wybieralności w wyborach do Sejmu i Senatu. Ustawę zasadniczą uzupełniono wówczas o zapis mówiący, że „wybraną do Sejmu lub Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego".

Uchwalona dzisiaj przez posłów nowelizacja ordynacji wyborczej umożliwi praktyczne wykorzystanie tej regulacji.

Przyjęta jednogłośnie ustawa zobowiązuje każdego kandydata na parlamentarzystę do złożenia - już na etapie rejestracji - pisemnego oświadczenia o posiadaniu tzw. prawa wybieralności.

W deklaracji przyszły poseł czy senator będzie musiał potwierdzić, że nie był skazany za przestępstwo umyślne.

Okręgowe Komisje Wyborcze sprawdzą prawdziwość takiego oświadczenia wysyłając zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego. Jeżeli okaże się, że kandydat skłamał w oświadczeniu, to komisja odmówi rejestracji takiego kandydata.

Nowelizacja przewiduje również, że po ogłoszeniu wyników wyborów komisje muszą niezwłocznie przekazywać ministrowi sprawiedliwości dane wyłonionych posłów i senatorów. Ten będzie miał natomiast 14 dni na przesłanie marszałkowi Sejmu lub Senatu informacji o parlamentarzystach, którzy byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz o parlamentarzystach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wówczas poseł lub senator straci mandat w trakcie kadencji. Mandat będzie cofany również wtedy, gdy okaże się, że parlamentarzysta nie posiadał prawa wybieralności w dniu wyborów.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: