Wybory 2011: Dziś mija ważny termin

Nie każdy musi osobiście wrzucić głos do urny. Dla niektórych prawo robi wyjątki.

Do dziś można zgłaszać chęć oddania głosu przez pełnomocnika. Z takiej możliwości mogą skorzystać wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania – czyli 9 października – skończą 75 lat.

Pełnomocnik wyręczy w głosowaniu również osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jest to możliwe również w przypadku osób o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Zalicza się tutaj osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Chodzi o osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

.

Kodeks wyborczy pozwala wybrać pełnomocnika także tym, którzy mają orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz osobom zaliczonym do I lub II grupy inwalidów.

Nie każdy zastąpi wyborcę przy urnie

Jeśli chcesz głosować bez wychodzenia z domu, to powinieneś zacząć od wyboru pełnomocnika. – Może nim zostać osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania – tłumaczy Stefan Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Pełnomocnikiem nie może być natomiast ten, kto zasiada w składzie komisji obwodowej w tym samym lokalu, w którym miałby oddać za nas głos. Prawo zabrania tego również mężom zaufania oraz kandydatom na posła lub senatora.

Osoba, która ma zostać pełnomocnikiem, musi z kolei pamiętać, że może pójść do urny tylko za jedną osobę. Wyjątkowo można zostać pełnomocnikiem dwóch wyborców, gdy co najmniej jeden z nich jest wstępnym (ojcem, matką, dziadkiem, babką, itd.), zstępnym (synem, córką, wnukiem, wnuczką, itd.), małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą, nad którą pełnomocnik sprawuje opiekę lub kuratelę.

Masz pełnomocnika? Składaj wniosek

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca musi złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Trzeba to zrobić najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, czyli do dnia 29 września.

POBIERZ WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA

Sam wniosek nie załatwi jednak sprawy. Każdy musi dołączyć do niego pismo, że osoba mająca być pełnomocnikiem wyraża na to zgodę.

POBIERZ ZGODĘ NA PRZYJECIE PEŁNOMOCNICTWA

Wyborca niepełnosprawny będzie musiał dodatkowo załączyć dokumenty, które poświadczą stopień niepełnosprawności. Jeśli pełnomocnik nie jest ujęty w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa, z wnioskiem składamy również kopię zaświadczenia o prawie do głosowania, które zostało wydane przyszłemu pełnomocnikowi.

Po złożeniu wniosku z kompletem załączników wystarczy czekać na urzędnika z gminy. Akt pełnomocnictwa zostanie spisany w naszym domu. Jeśli we wniosku popełniliśmy błędy, to zostaniemy o tym poinformowani w ciągu 3 dni od złożenia pisma i dostaniemy szansę na ich poprawienie.

Należy pamiętać również, że istnieje możliwość cofnięcia pełnomocnictwa Najpóźniej można to zrobić na 2 dni przed dniem wyborów. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może również głosować osobiście, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę jest jednoznaczne z wygaśnięciem pełnomocnictwa.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

akcja ZAMBA

29.9.2011 7:14:53

Pisza o tym gazety ...

Kolejne osoby przystepuja do akcji ZAMBA: http://wsieci.rp.pl/opinie/rekiny-i-plotki/Ryszard-Bugaj-Udzial- w-wyborach-nie-jest-obywatelskim-obowiazkiem Wiecej o akcji Zamba: http://romanwlos.wordpress.com/ Przystap i Ty do akacji ZAMBA.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: