Polski Ład dla rodzin

Wielka reforma społeczno-gospodarcza, w której centrum stawiamy rodzinę – tak o zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Znalazły się w nim prorodzinne rozwiązania z wielu obszarów, to m.in. polityka mieszkaniowa, podatkowa, rynku pracy, a także dużo większe nakłady na rozwój sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi. Będą to też działania skierowane do seniorów.

Porady prawne

Rodzina w centrum

Pandemia COVID-19 wywołała najpoważniejszy w ostatnich dziesięcioleciach kryzys gospodarczy. Trudna sytuacja wymaga podjęcia konkretnych i zdecydowanych rozwiązań.

– "Naszą odpowiedzią na kryzys i planem na kolejne lata jest Polski Ład. Wyznacza on kierunek działań, które mają zbliżyć nas do standardów życia Europy Zachodniej. To wielka reforma społeczno-gospodarcza, w której centrum stawiamy rodzinę" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg o zaprezentowanym w sobotę 15 maja br. Polskim Ładzie.

Nowy Ład zakłada szereg rozwiązań prorodzinnych – m.in. ułatwiające łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. To nie tylko rozwój opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi, ale też wsparcie dla tych rodziców, którzy nie korzystają z takiego rozwiązania.

1,5 mld zł rocznie na program „Maluch+”

Dzisiaj w całej Polsce działa 6,8 tys. placówek oferujących miejsca dla ok. 200 tys. dzieci do lat 3. W ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” powstać ma kolejne 25 tys. miejsc. Dla porównania jeszcze w 2015 r. w Polsce było niespełna 3 tys. placówek z ok. 84 tys. miejsc opieki.

– "Wiemy, jak ważna dla rodziców jest kwestia opieki nad dziećmi, dlatego zdecydowaliśmy o znacznym zwiększeniu finansowania programu „Maluch+” – aż do 1,5 mld zł rocznie od 2022 r. Do tej pory było to 450 mln zł rocznie. W tej kwocie ma zawierać się też wyższe dofinansowanie do miejsca w żłobku. Zależy nam, by rodzice ponosili jak najniższe koszty" – wyjaśniła minister Marlena Maląg.

Kapitał opiekuńczy

Nowym rozwiązaniem będzie z kolei świadczenie wypłacane rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. To w sumie 12 tys. zł, a rodzice sami wybiorą, czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Świadczenie planowo będzie wypłacane od 2022 r.

Nowy Ład zakłada także powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych dla wszystkich kobiet w ciąży.

Mieszkanie bez wkładu własnego

– "Bardzo zależy nam, by jak najwięcej Polaków miało stabilną sytuację mieszkaniową. Własne mieszkanie to poczucie bezpieczeństwa, stabilność i lepsze perspektywy rozwoju. Stąd pomysł na program Mieszkanie bez wkładu własnego. Obejmie on trzy grupy: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego, pierwotnego, społecznego lub własny dom" – wskazała minister Marlena Maląg.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Oznacza to, że posiadając zdolność kredytową, nie trzeba będzie wykładać żywej gotówki na zakup mieszkania – wystarczy sama zdolność kredytowa, a nie będzie wymagane odłożenie dziesiątek tysięcy złotych na zakup mieszkania czy domu. Instrument skierowany będzie do osób od 24 do 40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności do pokrycia wkładu własnego.

Dodatkowe wsparcie po urodzeniu drugiego, trzeciego i kolejnego dziecka

Często brak własnego mieszkania jest jedną z głównych przyczyn, przez które młodzi ludzie nie decydują się na potomstwo. Nowy Ład zakłada, że po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł. (proporcjonalnie do udzielonej wcześniej gwarancji).

Dom 70 m2 bez formalności

Budowa budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. Dzięki temu proces budowlany skróci się nawet o kilka tygodni. To sposób na ograniczenie nadmiarowych formalności, a także oszczędność dla inwestora – co najmniej kilka tysięcy złotych.

Dla seniorów

Z roku na rok liczba osób starszych w Polsce rośnie. Dłużej żyjemy, jesteśmy dłużej aktywni. To jednak spore wyzwanie dla państwa i społeczeństwa. Polski Ład przewiduje również nowe rozwiązania w zakresie polityki senioralnej.

Emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł

W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Rozwiązanie to miałoby funkcjonować od nowego roku.

– "Chciałabym podkreślić i uspokoić – nie będzie to miało żadnego wpływu na wypłatę trzynastej emerytury. Ta zagwarantowana jest na mocy ustawy i nadal będzie wypłacana" – zapewniła szefowa MRiPS.

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Ci seniorzy, którzy będą mogli i chcieli kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, skorzystają. Zgodnie z zapowiedzią seniorzy, którzy nie będą pobierali emerytury, tylko zdecydują się kontynuować pracę, będą zwolnieni od podatku dochodowego. Dzięki temu ich kapitał w momencie przejścia na emeryturę będzie wyższy, bo cały czas będą odprowadzali składki.

Placówki łączące pokolenia

Proponowane jest także tworzenie placówek, które będą łączyć dzienne domy opieki z przedszkolami. Dzięki nim dzieci będą rozwijały kompetencje emocjonalne i społeczne, a seniorzy będą mieli możliwość zaangażowania się w wychowanie najmłodszego pokolenia.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów

Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie to liczna grupa, która wymaga zindywidualizowanego i mądrego wsparcia. Przykładem jest tu przyjęta już Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. – Ale to nie koniec – zapowiada minister Maląg.

W założeniach Polskiego Ładu znalazła się zapowiedź dotycząca świadczeń pielęgnacyjnych dla sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Świadczenie to ma być zrównane niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie opiekunom osób, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli się uczy). Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymują natomiast znacznie niższy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje im po spełnieniu kryterium dochodowego.

O nieróżnicowanie tych form pomocy środowiska osób z niepełnosprawnościami apelują od lat. W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność, jest niezgodne z Konstytucją.

18 mln Polaków ma zyskać na reformie klina podatkowego

Kwota wolna na poziomie 30 tys. zł, drugi próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł, ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej – to trzy zmiany w systemie podatkowym programu #PolskiŁad. Zmiany zaczną obowiązywać od początku 2022 roku. Polski system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy. Głównym celem Polskiego Ładu jest walka z negatywnymi skutkami pandemii i sprawienie, by Polakom żyło się lepiej.

Podatkowe fair play

 - "Reforma podatkowa to szansa dla całego społeczeństwa w Polsce na lepsze życie, powrót do normalności gospodarczej, odrodzenie firm, znalezienie nowych pomysłów na nowe przedsięwzięcia, zwiększenie i uatrakcyjnienie zatrudnienia. Dążymy do tego, aby w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy. To obrany przez rząd kierunek działań. Zwiększyliśmy kwotę wolną dla najmniej zarabiających. Obniżyliśmy PIT i CIT. Wprowadziliśmy nową matrycę stawek VAT. A to tylko przykłady. Teraz czas na bardziej sprawiedliwy system podatkowy" – podkreślił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Na reformie podatkowej skorzysta 18 milionów Polaków, w tym ponad 90% emerytów, 68% osób zatrudnionych na umowie o pracę i 40% osób prowadzący działalność gospodarczą. Osoby na płacy minimalnej w ogóle nie zapłacą PIT.

- "W Polsce podatki relatywnie wysoko obciążają niskie płace, a nisko płace wysokie. Na tle innych krajów Europy relacja ta jest jedną z najmniej sprawiedliwych. Zmiany proponowane w ramach Polskiego Ładu zmierzają do zapewnienia podatkowego fair play. Dlatego proponujemy znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku. Skorzysta także biznes, bo zmniejszą się koszty zatrudnienia pracowników. Zaoszczędzą osoby zarabiające do 6 tys. zł. Zadbaliśmy też o klasę średnią. Wyższe obciążenie zacznie się pojawiać dopiero u osób zarabiających ponad 11 tys. zł miesięcznie" – poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Kluczowe zmiany

30 tys. zł kwoty wolnej to europejski poziom porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej osoby najuboższe, w tym emeryci (do 2,5 tys. zł brutto), nie będą płacić podatku dochodowego. Drugą zmianą będzie podniesienie do 120 tys. zł progu podatkowego, od którego płaci się 32% podatku. Wyższa stawka pobierana będzie dopiero od pierwszej złotówki zarobionej powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Wprowadzona zostanie “ulga dla klasy średniej”. Będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł. Dzięki uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 11 tys. zł miesięcznie.

- "Skorzystają na tym przedsiębiorcy, ponieważ więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków to ważny dla firm impuls popytowy. Skorzystają też sami pracownicy, bo zapłacą niższy podatek. Kwota wolna w wysokości 30 tys. zł będzie 10 razy wyższa niż jeszcze cztery lata temu. Ważnym efektem zmian będzie wzrost atrakcyjności umowy o pracę. W ten sposób wypychanie pracowników na umowy śmieciowe po prostu przestanie się opłacać. Jest to szczególnie ważne dla osób, które zakładają rodziny i potrzebują bezpiecznych form zatrudnienia" – powiedział wiceminister Sarnowski.

Kolejną zmianą będzie ujednolicenie wysokość składki zdrowotnej i sposobu jej liczenia. W wyniku tego pracownicy i przedsiębiorcy będą ją płacić według tej samej stawki 9% od podstawy opodatkowania.

Ministerstwo Finansów uruchomiło na stronie podatki.gov.pl serwis poświęcony zmianom podatkowym w programie Polski Ład podatki.gov.pl/polski-lad/podatki-polski-lad/

Materiały: Prezentacja - Polski Ład. Sprawiedliwy system podatkowy

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika