Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Teraz jest on w Sejmie.

Czego dotyczy rządowy projekt?

Projekt przewiduje ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o uwzględnienie zagadnień, które dotyczą ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz ich odpowiedzialności zawodowej. Utworzony zostanie także Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

W Polsce nie ma aktualnie regulacji ustawowych dotyczących 17 zawodów medycznych, które obejmuje projekt. Obecnie osoby wykonujące te zawody pracują zgodnie z umiejętnościami zawodowymi, które uzyskały w toku kształcenia.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania

Ustalone zostaną warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych. Będą to: asystentka stomatologiczna; higienistka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; logopeda; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptystka; podiatra; profilaktyk; protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik masażysta; technik ortopeda; technik sterylizacji medycznej; terapeuta zajęciowy.

Nowe przepisy mają zapewnić dostęp do wykonywania wymienionych zawodów medycznych tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do ich wykonywania. Wykształcenie i kwalifikacje w tym zakresie zostały określone w załączniku do ustawy.

Ponadto utworzony zostanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Dzięki rozwiązaniu, możliwa będzie weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne, zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Rejestr umożliwi potwierdzenie kwalifikacji każdej osoby wykonującej zawód medyczny. Wpis do rejestru będzie niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego. Rejestr będzie jawny w zakresie m.in. następujących danych: numeru wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska oraz informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego.

Nowe przepisy obejmują również m.in. kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób, które wykonują zawody medyczne.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika