e-prawnik.pl Porady prawne

Przepisy o kontroli urządzeń radiologicznych. Są zmiany

18.9.2014

Rodzaje testów, które powinny być stosowane w ramach kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia, określa nowelizacja Prawa atomowego, która weszła wczoraj w życie. W ustawie zapisano też m.in., kto jest uprawniony do wykonywania testów. Dotychczas kwestia ta była uregulowana w rozporządzeniu.

Nowelizacja wymienia następujące rodzaje testów: odbiorcze (akceptacyjne), eksploatacyjne (dotyczące urządzeń radiologicznych stosowanych w radioterapii) oraz podstawowe i specjalistyczne (w zakresie urządzeń wykorzystywanych w medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej).

W myśl ustawy, testy odbiorcze będą wykonywać osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy sprzętu radiologicznego. Testy eksploatacyjne oraz specjalistyczne będą wykonywane przez podmioty posiadające specjalną akredytację oraz przez specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej lub inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia. Testy eksploatacyjne będą mogły także wykonywać inne upoważnione osoby pod nadzorem fizyka medycznego lub inżyniera medycznego.

Z kolei testy podstawowe mają należeć do kompetencji osób obsługujących urządzenia radiologiczne, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione do ich wykonywania przez kierownika jednostki.

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2013 r., w którym zakwestionowano uregulowanie kwestii podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w rozporządzeniu - bez podstawy prawnej zawartej w ustawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ