Pozostałe

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Od 7 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Po co wydano rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 16 ustawy Prawo budowlane, w brzmieniu wynikającym z nowelizacji ustawy, mającym na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), w zakresie uprawnień budowlanych.

W rozporządzeniu nie przewidziano nowych rozwiązań poza tymi, które są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowe regulacje dotyczące zakresu uprawnień budowlanych zostały zawarte w ustawie Prawo budowlane, ponadto dostosowano treść rozporządzenia do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pieczęć osoby kierującej praktyką

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 28 czerwca 2018 r. dokumentu „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” w rozporządzeniu dokonano zmiany skutkującej zniesieniem wymogu stosowania pieczęci przez osobę kierującą praktyką.

Zob. rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.1.2019

  Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

  Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

 • 20.11.2018

  Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i (...)

 • 15.8.2019

  Młodzi w pracy

  Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać (...)

 • 27.2.2018

  Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych niekonstytucyjne

  7 lutego 2018 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Uznał, że ograniczanie uprawnień (...)

 • 15.9.2018

  Będą policyjne jednostki kontrterrorystyczne?

  Ujednolicony system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulowane zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów to główne zmiany przewidziane (...)