Pozostałe

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Strona 1 z 6

Każdego roku, kiedy wiosna przechodzi w lato, posłowie z Komisji Budżetowej zakasują rękawy i zabierają się do pracy nad przygotowaniem unijnego budżetu na kolejny rok. Zarówno Parlament jak i ministrowie finansów UE zajmują się ustalaniem, w jaki sposób wydać pieniądze na setki unijnych celów.

Czas nagli. Komisarz UE ds. budżetu, Dalia Grybauskaité, zaprezentowała 6 maja propozycję budżetu na 2009 rok. Ministrowie Finansów przedstawią swoje stanowisko 17 lipca. Komisje sektorowe i grupy polityczne muszą zgłosić swoje opinie i poprawki najpóźniej do początku września. Najwyższy czas, żeby dowiedzieć się, jak powstaje budżet Unii Europejskiej, skąd czerpie wpływy i kto decyduje o podziale unijnych funduszy.
 
Budżet 2009 będzie trzecim, który powstanie w ramach porozumienia w sprawie unijnych finansów zawartego na siedem lat (2007-2013) przez państwa członkowskie i instytucje UE. Choć ostateczna wysokość budżetu na 2009 rok nie została jeszcze ustalona, wiadomo, że przekroczy on 115 miliardów euro.
 
Jak wiadomo, największa część środków pochodzących ze wspólnej unijnej kasy kierowana jest łącznie na rolnictwo (blisko 41 miliardy euro w 2008) i rozwój obszarów wiejskich (prawie 13 miliardów w 2008). Następną pozycję stanowią wydatki na przemiany strukturalne i rozwój regionalny (zmniejszanie różnic pomiędzy bogatszymi a biedniejszymi regionami UE, zwiększanie ich konkurencyjności poprzez rozwój innowacyjności). Do końca roku na ten cel zostanie przeznaczone prawie 39 miliardów euro. Zdecydowana większość unijnych funduszy przeznaczona jest na inwestycje, a nie na konsumpcję.
 
W odróżnieniu od budżetów krajowych, w unijnym budżecie nie może być mowy o deficycie: wszystkie wydatki znajdują pokrycie w przychodach, UE nie wolno zaciągać pożyczek na pokrycie ewentualnej różnicy. Głównym źródłem unijnych środków są tak zwane "zasoby własne". Coraz więcej zadań przekazywanych jest przez państwa członkowskie Unii, a mimo to wciąż mniej niż 2,5% unijnego budżetu stanowią wydatki publiczne. Ich udział w dochodzie narodowym państw członkowskich wynosi 47%, w budżecie unijnym sięga zaledwie 1%.

Roczny budżet w wieloletnich ramach

Tu mniej, tu więcej - niełatwa decyzja

Zgodnie z zapisami Traktatów, co roku o unijnym budżecie decydują wspólnie Rada i Parlament. Kryzysy w latach osiemdziesiątych wywołane trudnościami w uchwaleniu budżetu sprawiły, że obecnie podpisuje się kilkuletnie porozumienie budżetowe. Takie rozwiązanie nadaje większą płynność procedurze budżetowej. Technicznie takie porozumienie prezentuje się jako długoterminowe ramy finansowe (perspektywy finansowe), obejmujące kilka budżetów rocznych zawierających roczne pułapy wydatków na poszczególne sektory działalności UE.
 
Kolejne budżety roczne muszą uwzględniać limity ustalone w drodze wcześniejszej umowy. Każde porozumienie wieloletnie pozostawia jednak pewien margines finansowy na nieprzewidziane wydatki. Jest on wykorzystywany głównie na cele polityk zagranicznych.
 
Rok bieżący jest ostatnim rokiem, w którym obowiązują "stare" ramy finansowe. Dlatego też w ostatnim czasie trwały intensywne prace nad opracowaniem nowego długoletniego projektu. Na szczycie w grudniu ubiegłego roku po burzliwych negocjacjach szefowie państw UE doszli do porozumienia. Przyjęty wówczas pułap unijnych wydatków na lata 2007-2013 różnił się znacznie od wstępnego projektu Komisji Europejskiej. Ramy budżetowe w postaci zaakceptowanej na szczycie nie znalazły uznania Parlamentu Europejskiego. Zdaniem posłów zbyt oszczędny projekt wydatków godziłby w wiele ważnych polityk Unii Europejskiej.
 
Przez cztery miesiące Parlament i Rada pod przewodnictwem Austrii próbowały wypracować ostateczną wersję porozumienia. Wreszcie 4 kwietnia 2006 roku osiągnięto konsensus. Łączna kwota finansowania została ustalona na poziomie 864,3 mld euro, a więc o ponad 2 mld euro więcej niż zakładało porozumienie osiągnięte na szczycie Rady w grudniu ub. roku. Parlament przeznaczył dodatkowe 4 mld euro (tyle wyniósł przyrost netto) na polityki, które zdaniem posłów pozostawały niedofinansowane. Ostatecznie, 17 maja 2006 porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych 2007-2013 podpisali w Strasburgu: w imieniu Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Josep Borrell, w imieniu Rady, Kanclerz Austrii Wolfgang Schüssel, i w imieniu Komisji Europejskiej, Komisarz odpowiedzialna za Budżet i Finanse, Dalia Grybauskaite. Parlament zagwarantował sobie wtedy jednak możliwość wprowadzenia poprawek do projektu w trakcie przeglądu planowanego na 2009 rok.
 
Nowe Wieloletnie Ramy Budżetowe zostały podzielone na pięć głównych działów:

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 13.6.2014

  Jak wysoki jest abonament RTV w innych krajach UE?

  W Polce czeka nas kolejna podwyżka w 2015. Od nowego roku będziemy płacili 232,20 zł rocznie. To dużo czy mało? Jak wygląda to w innych krajach UE?

 • 16.8.2016

  Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

  Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament (...)

 • 6.6.2019

  Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

  5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020.