Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla przedsiębiorców

Znana jest wysokość podstawy wymiaru składki oraz kwot składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi od 1 stycznia 2024 r. kwota:

  • 4.660,71 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wg art. 81 ust. 2f pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 419,46 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki, wg art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
  • 7.767,85 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wg art. 81 ust. 2f pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).
  • 13.982,13 zł (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wg art. 81 ust. 2f pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.258,39 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Porady prawne

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej...

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej stanowi kwota 7.767,85 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wg art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z "ulgi na start"...

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z "ulgi na start" stanowi kwota 5.825,89 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wg art. 81 ust. 2ya ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 524,33 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło bowiem 7.767,85 zł (wg obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.).

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej...

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota 4.242 zł (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 381,78 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej...

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej: podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Minimum

Miesięczna podstawa wymiaru składki w całym roku składkowym (1 lutego 2024 r. - 31 stycznia 2025 r.) nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego - 4.242 zł.

Składka nie może być niższa od kwoty:

  1. 314,10 zł (za styczeń 2024 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki - 3.490 zł).
  2. 381,78 zł (za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki - 4.242 zł).
 
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561, z późn. zm.);
  • obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. (M.P. poz. 82).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika