Wyrok

Zamawiający i wykonawcy

System Dozoru Elektronicznego - Informacje na temat przetargu

19 sierpnia 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego.

Kryteriami wyboru najlepszej oferty były:

 • Łączna cena brutto oferty 85%

 • Częściowy koszt eksploatacji systemu SDE 15%


Szacunkowa wartość zamówienia: 361 MLN 200 tys. PLN BRUTTO

 • Rozpoczęcie funkcjonowania systemu SDE - 31.08.2009r.

 • Czas realizacji zamówienia - od podpisania umowy do dnia 31.08.2014 r. lub nie dłużej niż do 66 m-cy liczonych od dnia zawarcia umowy w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po 28 lutym 2009 r.


Etapy realizacji zamówienia:
- etap I należy zrealizować do 31.08.2009 r. lub nie dłużej niż do 6 m-cy liczonych od dnia zawarcia umowy;
- etap II należy zrealizować do 31.05.2010 r. lub nie dłużej niż do 15 m-cy liczonych od dnia zawarcia umowy;
- etap III należy zrealizować do 31.12.2010 r. lub nie dłużej niż do 22 m-cy liczonych od dnia zawarcia umowy;
- etap IV należy zrealizować do 31.12.2011 r. lub nie dłużej niż do 34 m-cy liczonych od dnia zawarcia umowy;
- etap V należy zrealizować do dnia 31.08.2014 r. lub nie dłużej niż do 66 m-cy liczonych od dnia zawarcia umowy.

Zakres prac w etapach:

 • etap I - utworzenie i uruchomienie Centrali Monitorowania SDE wraz z ośrodkiem zapasowym oraz przygotowanie systemu do wykonywania kary dla max. 500 skazanych;

 • etap II - eksploatacja systemu SDE w zakresie wykonywania kary dla max. 500 skazanych oraz przygotowanie systemu do wykonywania kary dla max. 2000 skazanych;

 • etap III - eksploatacja systemu SDE w zakresie wykonywania kary dla max. 2000 skazanych oraz przygotowanie systemu do wykonywania kary dla max. 4000 skazanych;

 • etap IV - eksploatacja systemu SDE w zakresie wykonywania kary dla max. 4000 skazanych oraz przygotowanie systemu do wykonywania kary dla max. 7500 skazanych;

 • etap V - pełna eksploatacja systemu SDE w zakresie wykonywania kary dla max. 7500 skazanych.


Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE), o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego (Dz. U. Nr. 191, poz. 1366). System Dozoru Elektronicznego obejmować będzie swym zasięgiem terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.

System Dozoru Elektronicznego (SDE) umożliwia kontrolę:
- wykonywania kary pozbawienia wolności przez skazanych poza zakładem karnym, polegającej na przestrzeganiu przez skazanych obowiązków nałożonych przez sądy penitencjarne pozostawania w wyznaczonym czasie w określonym miejscu przebywania,
- przestrzegania przez skazanych obowiązków powstrzymywania się od zbliżania się do określonych osób lub przebywania w określonych miejscach, z możliwością bieżącego określania i rejestrowania miejsc pobytu skazanego.

Źdódło: Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2018

  Poprawa wykonywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego

  Rządowy projekt przewiduje rozwiązanie, które zapewni bezpieczne oraz skuteczne wykonywanie kar w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz regulację, która poprawi system dozoru mobilnego (...)

 • 25.4.2017

  Nadchodzi gruntowna reforma więziennictwa

  Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak \"program pracy więźniów\" i rozbudowa systemu (...)

 • 8.10.2018

  Zmiany w dozorze technicznym

  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy eksploatowaniu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i zmniejszenie (...)

 • 21.4.2017

  Ekologiczne z elektronicznym certyfikatem

  Rusza system certyfikacji elektronicznej, który pozwoli lepiej monitorować import produktów ekologicznych. Dzięki niemu UE stanie się światowym liderem w zakresie identyfikowalności (...)

 • 15.6.2018

  Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

  Nowe rozwiązania prawne zwiększają ochronę ofiar przestępstw i umożliwiają precyzyjne monitorowanie groźnych sprawców. Inna nowelizacja zakłada zaś zmianę systemu naboru oraz szkolenia (...)