Tarcza finansowa

100 miliardów złotych trafi do firm, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa, dzięki tarczy finansowej. Z tej kwoty 25 mld zł dostaną mikroprzedsiębiorstwa, 50 mld - małe i średnie firmy, a 25 mld zł – duże podmioty. Mikrofirmy (1-9 pracowników) mogą otrzymać nawet po 324 tys. zł wsparcia, a MŚP (10-249 pracowników) - nawet po 3,5 mln zł – taki będzie efekt rządowego programu tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych, małych i średnich firm.

Porady prawne

Ochrona miejsc pracy i płynności finansowej

- "Tarcza finansowa, która jest elementem tarczy antykryzysowej, to realne wsparcie dla polskiego biznesu. Kwota 100 mld zł, którą kierujemy do polskich firm, ma wesprzeć ich płynność finansową, a także ochronić tworzone przez nie miejsca pracy. Z pomocy może skorzystać nawet 1 tys. dużych firm oraz ponad 300 tysięcy firm małych i średnich" - mówiła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

I dodała: - "Pomoc ma być dostępna za pośrednictwem prostego formularza on-line, bez potrzeby wizyt w urzędach. Za realizację programu pomocy dla firm będzie odpowiadał Polski Fundusz Rozwoju".

Luka finansowa

W związku z pandemią COVID-19 w sektorze przedsiębiorstw powstała luka finansowa, która może istotnie wpłynąć na rozwój gospodarczy. To realna potrzeba wielomiliardowego wsparcia w zakresie płynności finansowej polskich firm.

Lukę tę rekompensuje system gwarancji de minimis oraz Fundusz Gwarancji Płynnościowych Banku Gospodarstwa Krajowego. A także inne instrumentami wsparcia płynności przedsiębiorstw, w tym zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie miejsc pracy. Niezbędne są jednak znaczące dodatkowe środki finansowe na wsparcie przedsiębiorstw i ochronę miejsc pracy.

Pomoc dla dużych firm

Tarcza Antykryzysowa przewiduje w swoim filarze „Finansowanie Przedsiębiorstw” zapewnienie wsparcia finansowego poprzez szeroko rozumiane udostępnienie kapitału przez Polski Fundusz Rozwoju. Łączna wartość Programu dla dużych przedsiębiorstw to 25 mld zł, na co składają się działania w ramach Programu:

 • Tarcza Płynnościowa PFR dla dużych firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 • Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł;
 • Tarcza Kapitałowa PFR dla dużych firm w postaci finansowania inwestycyjnego o wartości 7,5 mld zł.

Podstawowe instrumenty wsparcia finansowego dla dużych przedsiębiorstw będą zatem obejmować:

 • finansowanie płynnościowe o charakterze w pełni zwrotnym i odpłatnym,
 • finansowanie preferencyjne z możliwością kompensacji szkody związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 - w postaci możliwości częściowego umorzenia wsparcia finansowego na warunkach określonych w Programie,
 • finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych i w ramach pomocy publicznej.

Pomoc dla mikro, małych i średnich firm

Łączna wartość Programu dla małych i średnich przedsiębiorstw to 75 mld zł, na co składają się dwa działania w ramach Programu:

 • Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm o wartości 25 mld zł,
 • Tarcza Finansowa PFR dla MŚP o wartości 50 mld zł.

Tarcza Finansowa zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będą subwencje, których kwota zależna będzie od skali spadku przychodów firm (co najmniej 25%). Do 75% subwencji może mieć charakter bezzwrotny co związane jest ze szkodami finansowymi powstałymi na skutek rozprzestrzeniania się  COVID-19.

Jeżeli chodzi o Tarczę Finansową PFR dla mikrofirm (1-9 pracowników) to kwota subwencji zależy od liczby pracowników i spadku przychodów (25%, 50%, 75%) oraz może wynieść odpowiednio 12, 24 lub 36 tys. zł na pracownika w przeliczeniu na etat, a maksymalna kwota to 324 tys. zł.

25% kwoty subwencji jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach, pod warunkiem kontynuacji działalności, a pozostałe 50% zależy od utrzymania stanu zatrudnienia.

W przypadku zaś Tarczy Finansowej PFR dla MŚP (10-249 pracowników), kwota subwencji zależy od spadku przychodów (25%, 50%, 75%) oraz może wynieść odpowiednio 4%, 6% lub 8% przychodów MŚP za 2019 r., a maksymalna kwota to 3,5 mln zł.

25% kwoty subwencji jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% zależy od utrzymania stanu zatrudnienia, a pozostałe 25% – od wysokości straty na sprzedaży.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • janka s 2022-05-22 13:05:56

  Bardzo dobrze ze wiele firm moze skorzystać z tarczy. Złożenie wniosku nie jest niczym trudnym. wiem bo sama go składałam. Zawsze jesli mamy problem to można zadzwonić na infolinię lub doczytać informacje na stronie Tarcza Finansowa PFR.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika